Nenásilný antiterorista 04.06.2014

(04.06.2014) Svet očami Martina Urminského. Téma: História a výsledky občianskej blokády NP Šumava s Jaromírom Bláhom.