Nenásilný antiterorista 09.06.2014

(09.06.2014) Svet očami Martina Urminského. Téma: „Kresťanstvo – sexy náboženstvo pre 21. storočie, či úpadková kultúra, odsúdená na skorý zánik?“ s Mariánom Fillom.