Nenásilný antiterorista 10.06.2014

(10.06.2014) Téma: Až keď vaše deti budú umierať smädom, pochopíte, že ste sa mali dnes postaviť?!