Nenásilný antiterorista 11.06.2014

(11.06.2014) Téma: Vzťahy dobré i škodlivé s Danielom Markom, svetové dianie, komentované Martinom Urminským.