Nenasilný antiterorista 16.06.2014

(16.06.2014) Téma: Až keď otočíte kohútikom a nič…pochopíte, že ste mali počúvať a hlavne konať. Dnes sa budeme o vode baviť s PhDr. Ivanom Bayerom Csc.