Nepoškvrnené počatie nám pripomína, aby sme sa znovu zamerali na neporušiteľnosť Panny Márie, Cirkvi

Nepoškvrnené počatie nám pripomína, aby sme sa znovu zamerali na neporušiteľnosť Panny Márie, Cirkvi

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie je najslávnostnejším sviatkom, ktorý Cirkev slávi počas adventu.

Tento sviatok sa slávi v čase, keď na severnej pologuli trávime väčšinu dňa v tme. Dni sú krátke, noci dlhé a zo slnka nedostávame veľa tepla ani svetla. Začíname adventné pokánie a do vianočných sviatkov zostáva ešte niekoľko týždňov.

Temnota zimy veľmi dobre odráža obdobie, ktorým Cirkev v našich časoch prechádza. Jej svetlo je zahalené temnotou hriechu a herézy a satanovými väzňami, ktorí sa vydávajú za služobníkov Ježiša Krista.

Tieto zlo, ako aj všetko zlo, ktoré postihuje ľudstvo, je v konečnom dôsledku dôsledkom toho prvého hriechu spáchaného na úsvite ľudských dejín, keď sa Adam vzbúril proti Bohu.

Desivé dôsledky tohto hriechu zaplavujú zem aj dnes, a keď sa pozeráme na masové zabíjanie nenarodených detí, zámerné ničenie nevinnosti a odpadnutie mnohých od Kristovej Cirkvi, možno dokážeme aspoň trochu pocítiť zúfalstvo, ktoré museli pocítiť Adam a Eva po prvotnom hriechu ľudského rodu.

Ale uprostred tejto temnoty Svätá rímska cirkev upriamuje náš pohľad na svetlo našej večne bezhriešnej matky. Pri dnešných nešporách Cirkev spieva:

V tento deň vyšla ratolesť z koreňa Jesseho: v tento deň bola Mária počatá bez akejkoľvek škvrny hriechu: v tento deň bola ňou rozdrvená hlava starého hada. Aleluja.

Starý had, ktorého triumf nad Adamom bol len dočasný, nehľadí dopredu na triumf temnoty, ale na svoju konečnú porážku.

Hymnus z 8teho storočia hlása:

Náš prvý rodič si sám privodil smrť tým, že sa napil jedu zlého hada; odtiaľ prišiel mor na celé ľudstvo, a to bolo smrteľné.

Ale Stvoriteľ sveta sa zľutoval nad človekom a vidiac lono Panny, ktoré bolo čisté od hriechu, práve skrze ňu sa rozhodol odovzdať radosť spásy svetu, ktorý chradol v zločine.

Gabriel je poslaný z neba, aby priniesol čistej Panne večné nariadenie: a ona sa stáva Matkou Slova, jej lono v sebe obsahuje Toho, ktorý napĺňa zem.

Čistá panna, a predsa matka, panna, a predsa rodička! Stvoriteľ sveta sa narodil vo svojom vlastnom svete; žezlo bolo vytrhnuté z rúk obávaného nepriateľa; nové svetlo zažiarilo na celom svete.

Nové svetlo Nepoškvrnenej Panny Márie je viac než dosť silné na to, aby prerazilo šero temnoty, ktorá pohlcuje Cirkev jej Božského Syna.

Dom Guéranger píše:

Žena má vlastnou nohou rozdrviť hlavu nenávideného Hada. Druhá Eva má byť hodná druhého Adama, má víťaziť a nemá byť porazená. Ľudský rod má byť jedného dňa pomstený nielen Bohom, ktorý sa stal Človekom, ale aj Ženou zázračne zbavenou každej škvrny hriechu, v ktorej sa tak znovu objaví prvotnéævalé stvorenie, ktoré bolo v spravodlivosti a svätosti,(Ef 4,24) akoby prvotný hriech nikdy nebol spáchaný.

Guéranger veril, že definícia Nepoškvrneného počatia, ktorú v roku 1854 vydal pápež Pius IX. bola prozreteľnostným činom, ktorý nás mal posilniť pre budúce temné dni:

V ten veľký deň definície bol pekelný had opäť rozdrvený pod víťaznou nohou Panny-Matky a Pán nám milostivo dal najsilnejší prísľub svojho milosrdenstva. Stále miluje túto previnilú zem, keďže ju ráčil osvietiť jedným z najjasnejších lúčov slávy svojej Matky’

Bol to prísľub “na dni, keď Pravdy sa zmenšujú medzi deťmi ľudí”.

8. decembra 1854 Kristov vikár:

[I]v prítomnosti päťdesiatich štyroch kardinálov, štyridsiatich dvoch arcibiskupov a deväťdesiatich dvoch biskupov; pred obrovským zástupom ľudí, ktorí zaplnili chrám svätého Petra’a zjednotili sa v modlitbe, prosiac o pomoc Ducha pravdy… vyhlásil rozhodnutie, ktoré toľko vekov dúfalo počuť.

V ten deň:

Peter [prehovoril] ústami Pia; a keď prehovoril Peter, každý kresťan by mal uveriť; lebo Syn Boží povedal: Modlil som sa za teba, Peter, aby tvoja viera nesklamala. (Lk 22, 32) A ešte raz: „Petre, ty máš pravdu: Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a všetko vám privedie na myseľ, čokoľvek som vám povedal. (Jn 14, 26)

Ako Panna Mária zostala bez akejkoľvek poškvrny hriechu, tak aj Rímska cirkev zostáva vždy neprekonaná herézou. Táto Cirkev, učia otcovia, nemá “ani škvrnu, ani poškvrnu” vo svojom učení a “zostáva nepoškvrnená” omylom.

Tá nerezová rímska cirkev, ktorá v tento deň v roku 1854 definovala dogmu o Nepoškvrnenom počatí, sa jedného dňa opäť bude tešiť z vlastníctva stále verného vikára, ktorý bude svetu opäť ohlasovať svetlo katolíckej pravdy.

Nechajme sa teda povzbudiť slovami Guérangera:

Pozdvihnite teda hlavy, vy, Adamove deti, a striasnite zo seba reťaze! V tento deň je zničené poníženie, ktoré vás ťažilo. Hľa! Mária, tá, ktorá je z toho istého tela a krvi ako vy, videla potok hriechu, ktorý sa valil všetkými generáciami ľudstva, videla, ako sa v jej prítomnosti vracal späť a nedotkol sa jej; pekelný drak odvrátil hlavu, neodvážil sa na ňu dýchnuť svoj jed; dôstojnosť vášho pôvodu sa jej dostala v celej svojej prvotnej veľkosti. Tento šťastný deň, v ktorý sa obnovuje pôvodná čistota vášho rodu, musí byť pre vás sviatkom.