NEROZDÁVEJ, CO TI NEPATŘÍ…

NEROZDÁVEJ, CO TI NEPATŘÍ…

nerozdavej-co-ti-nepatri

Sociální inženýři vycházejí z premisy, že napravují nějakou sociální nespravedlnost. Jenže zapomínají dodat, že ta domnělá nespravedlnost je to jen z hlediska jejich pozorovatelny a že jejím opravováním páchají nespravedlnost jinou a jiným.
Jinak řečeno, vycházejí z premisy rovnostářství a práv na stejný životní standard, či spíše komfort. Už nehovoří o zásluhovosti, o tom, že životní standard jednoho každého je přesným obrazem jeho užitečnosti ve společnosti. Jeho tržní ceny, pokud ceny jsou nositelem hodnoty a vzácnosti.