Nesmejte sa z družice! Vzniká národný register pre kozmické objekty :-)

Deň potom ako GINN zverejnil video z pochybného projektu skCube a návštevy prezidenta v ich laboratóriu v byte na Zámockej ulici nám zavolal akýsi študent masmediálnej komunikácie – vraj sa chce opýtať, prečo kritizukem kocku, ktorá ma vyletieť do vesmíru. Za kauzou je ale oveľa viac ako by sa najprv zdalo. Slovenská vláda chce na kozmické aktivity začať platiť milióny!
Študnt volal z čísla: +421918837410 a pýtal sa aj na to prečo dehonestujeme svoju prácu s človekom ako je napríklad Rudolf Vaský a ďalšie zvláštne otázky.

Ako to začalo? Náhodou: Martin Daňo si išiel dňa 6.4.2016 vyzdvihnúť odložené novinárske veci na Zámockú ulicu 18 v Bratislave – keď prichádzal bolo tam množstvo policajných áut. „Čo sa tu deje?“ pomyslel si… Už pri vchode vchode do bytovky stáli civilné osoby, ktoré o sebe tvrdili, že sú policajti a odmietali sa aj zákonne legitimovať. „Nesmiete vstúpiť!“ hovoria a nikto nechcel povedať čo sa tam skutočne deje – a začali sme mať obavy, že polícia vykonáva prehliadky a berie nám novinársku techniku GINN, ktorú sme tam mali odloženú. Následne sme sa dozvedeli, že tam je Prezident republika – Andrej Kiska – v akomsi byte, resp. v pokútnom bytovom laboratóriu – oni to oficiálne nazývajú „vesmírne stredisko“ – vraj sa tam vyvíja vesmírna družica. Načo nýn he družica?
Na slovensku má totiž vzniknuť „Národný registere vesmírnych objektov“, kde sa chystajú veľké milióny. Práve projekt mikrosatelitu ma otvoriť legislatívne otázky a dať zelenú ďalšej zlodejskej bande čerpať štátne peniaze na nezmyselné aktivity.

Aká je ale skutočnosť. Potrebuje slovensko družicu? Aby bol dôvod na spustenie projektu: Národný regiser pre kozmické objekty“
Z analýz a internetových zdrojov vyplýva, že niekto chce zámeinku pre vznik pochybného a predražené registra:
Slovenská republika do dnešného dňa nevytvorila uvedený národný register, nakoľko samotný projekt družice skCUBE bude prvým kozmickým objektom vypusteným pod záštitou Slovenskej republiky. Keďže sa veda v oblasti kozmického výskumu a najmä vypúšťania tzv. nanosatelitov posúva vpred, je potrebné túto problematiku upraviť aj legislatívne. Česká republika prijala uznesenie vlády k spôsobu koordinácie kozmických aktivít vlády ČR z roku 2011, ktoré poverilo ministra dopravy, aby v spolupráci s ministrom školstva, ministrom priemyslu a obchodu a ministrom životného prostredia koordinoval kozmické aktivity. Na základe tejto skutočnosti vznikol národný register kozmických objektov, ktorý vedie Ministerstvo dopravy ČR.
Dalším krokom, ktorý sa ukazuje ako nevyhnutným, je vznik vnútroštátnej legislatívy pre výkon kozmických aktivít. Prikláňame sa k variantu, ktorý by komplexne riešil otázky vyplývajúce zo vzťahu štát a vykonávateľ kozmických aktivít (rakúsky model). Vzhľadom na vypustenie družice skCUBE a identifikáciu súčasného legislatívneho vákua je Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity plne pripravená participovať na procese prípravy relevantnej legislatívy a vzniku národného registra pre kozmické objekty. Vytvorenie národného registra pre kozmické objekty bude prvým krokom k naplneniu povinností vyplývajúcich z platných medzinárodných zmlúv a dohovorov týkajúcich sa činností v oblasti kozmického priestoru.

Projekt už zastrešili rôzne osoby ako Peter Pellegrini, ten napísal:
Keď som prvý krát navštívil laboratórium SOSA, kde prebieha vývoj Prvej slovenskej družice, bol som milo prekvapený. Partia mladých technikov stavia prvý slovenský satelit v podmienkach, ktoré nie sú zďaleka ideálne. No robia to so srdcom a veľkým nadšením a to im pomáha prekonať všetky prekážky. Mám za to, že v dnešnom rýchlo meniacom a rozvíjajúcom sa svete potrebujeme motivovať našu mládež, aby nabrala odvahu študovať aj náročné technické a prírodovedné predmety, ako napríklad fyzika, matematika, či chémia. A som presvedčený, že projekt skCUBE pre tento cieľ dokáže spraviť kus dobrej práce.
—-
SOSA – slovak organization for space activities (čosi ako NASA)
Pobočka v Bratislave: Zámocká 18, 811 01 Bratislava
Sídlo: Čukárska Paka 562
930 51 Veľká Paka, okr. Dunajská Streda
IČO: 4217 8401, DIČ: 2023 1969 78
——
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Miesto: Zámocká 18, 81103 Bratislava
Osoby: Andrej Kiska, Peter Pellegrini, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia