Nesmie sa tu natáčať – kričí strážnička na Daňovom úrade

Strážnička na daňovom úrade hovorí, že ma nemôže pustiť bez povolenia. Martin Daňo sa pokúsil vstúpiť na úrad s kamerou. Natáčanie sa vraj musí oznámiť vopred. V priestoroch finacovaných štátom ako aj iné verejne dostupné priestory sa však môžu natáčať – hoc by aj boli označené, že filmovanie je zakázané.