Nevedomosť prináša chaos… » Belobog

Nevedomosť prináša chaos… » Belobog

Ilustračný obrázok: Pixabay

„Nevedomosť prináša chaos.“

Táto veta zaznela vo filme Lucy od režiséra Luca Bessona z roku 2014, ktorý som si nedávno znova pozrela.

Niekto si môže povedať, ale veď je to iba „akčný béčkový film“, plný násilných scén, kde krv strieka prúdom.  Nuž áno, ale aj svet, v ktorom žijeme, je takto dlhodobo vytváraný a celé tisícročia je takýmto „béčkovým filmom“ plným násilia a krvavých vojen, ktoré sú vedené v mene boha Mamona.

Film Lucy je vďaka netradičnému Bessonovmu rozprávačskému talentu v skutočnosti silným humanistickým posolstvom, ktoré dáva v súčasnosti oveľa väčší zmysel, ako pred desiatimi rokmi, keď bol natočený.

Nosná téma filmu je založená na myšlienke, že človek využíva iba desať percent kapacity svojho mozgu. Je to príbeh priemernej dievčiny, ktorá sa svojou nezodpovednosťou stáva obeťou obchodníkov  s drogami a je zneužitá na pašovanie silnej syntetickej drogy CPH4, ktorú má preniesť vo vlastnom tele. Pri hrubom fyzickom násilí spôsobenom strážcami, sa droga dostane do jej tela a dievčina nezomiera, ale začína využívať väčšiu kapacitu svojho mozgu. Keď pochopí, čo sa s ňou deje, obráti sa na svetoznámeho profesora, ktorý sa venuje problematike mozgu a prednáša o možnostiach využitia mozgovej kapacity po celom svete…

A práve v jej rozhovore s profesorom Normanom zazneli  mnohé zaujímavé myšlienky, z ktorých ma zaujala práve citovaná: „Nevedomosť prináša chaos.“

Pretože je to práve cielená nevedomosť väčšiny populácie, ktorú zneužívajú mocenské elity na ovládanie ľudí. Ľudia samotní svojou nevedomosťou vytvárajú obrovský chaos, najmä vo svojom myslení.

V súčasnosti je na vytváranie chaosu používané nadmerné množstvo informácií, doslova informačný balast, v ktorom následne zanikajú myšlienky o podstate ľudského bytia a zmysle života človeka.

Keď sa Lucy pýta profesora, ten jej odpovedá, že zmyslom života človeka je „odovzdať to čo vie ďalej“

Ale čo môžu odovzdať ďalej tí, ktorí v skutočnosti nič nevedia?

Aj keď odovzdajú ďalšej generácii svoj genetický materiál, nedokážu mu odovzdať znalosti, ktoré sú nesmierne dôležité  pre intelektuálny a duchovný rast a napredovanie človeka.

Ľudia sú v súčasnosti doslova zahltení vedomosťami v podobe vzdelania, ale najmä nepotrebných informácií, ktoré nedokážu využiť vo svojom  praktickom, ale aj duchovnom živote a premeniť ich tak na znalosti. A práve to obrovské množstvo informácií, o ktorých si myslia, že dávajú zmysel a majú význam, vytvára chaos.

Chaos v myslení aj v živote človeka.

Chaos, ktorý je základom mentálneho otroctva a drží ľudstvo v temnote nevedomosti a vytvára tak pre ľudí začarovaný kruh.

Chaos, ktorý ich oberá o skutočné znalosti a poznanie a zmysel života.

Chaos, ktorý ľudia v podstate vytvárajú sami a dobrovoľne.

Chaos, ktorom sa snažia ľuďom nahovoriť že je riadený.

Lenže…  Žiadny chaos  nie je riadený  a nemôže byť riadený. Pretože ak je niečo riadené, už to nie je chaos. A za myšlienkou „riadeného chaosu“ sa skrýva riadená manipulácia a ovládanie ľudí pomocou chaosu.

Žiaľ, mnohí ľudia napriek tomu, že majú veľké množstvo vedomostí v podobe informácií, radšej zotrvávajú  v „sladkej nevedomosti“, pretože je to jednoduchšie, ako premýšľať a pýtať sa sám seba, čo mu všetky tie informácie dali, ako ho posunuli v jeho hľadaní zmyslu života a najmä v jeho ľudskosti. Pretože základom ľudskosti je poznanie.

Preto dnes premýšľam o tom, na koľko percent v súčasnosti využívajú ľudia kapacitu svojho mozgu, keď im vyhovuje chaos, ktorý vytvárajú svojou nevedomosťou?

Devana

Slnovratovo 13. február 2024