Neverejní funkcionári a parlamentný právny odpad! Poslanci hrajú s ľuďmi hru o slovíčka!

Neverejní funkcionári a parlamentný právny odpad! Poslanci hrajú s ľuďmi hru o slovíčka!

Dňa 30. 1.2017 som podal (Martin Daňo) podnet proti verejnému funkcionárovi menom Václav Mika, ktorý je generálny riaditeľ a štatutárny zástupca verejnoprávnej televízie RTVS, ktorý súčasne vykonáva funkciu honorárneho konzula Mexika. Podnet nebol prejednaný lebo vraj sa nejedný o verejného funkcionára. Následne som naštudoval zákon a podal som ďalší podnet 27.3.2017 a výbor pre nezlúčiteľnost funkcií následne zasadol 28.3.2017 – avšak bol prerušený a bude pokračovať až 4.4.2017. S mylnou myšlienkou, že generálny riaditeľ RTVS nespadá do pojmu verjný funkcionár nemôžem súhlasiť a prišiel s ňou v roku 2012 Miroslav Beblavý, keď v auguste 2012 podal oznámenie verejného funkcionára (OVF) nový šéf RTVS Václav Mika, čo Beblavý vyhodnotil ako zbytočné , lebo vraj znenie zákona ho vylúčilo zo skupiny „verejný funkcionár“ – údajne preto, že v roku 2012 prišiel do platnosti nový zákon. Do roku 2012 totiž existovali dva zákony – č. 619/2003 o Slovenskom rozhlase a č. 16/2004 o Slovenskej televízii, od roku 2012 došlo k zlúčeniu a vznikla nová spoločnosť Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), podľa nového zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televíii Slovenska. Definícia „verejnoprávnej“ televízie však zostalo absolútne rovnaké “Slovenská televízia je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania.”
Aj prechodné ustanovia zákona o RTVS ukotvujú nástupnictvo RTVS: § 23 Prechodné ustanovenia (1) Slovenský rozhlas a Slovenská televízia zriadené podľa doterajších predpisov sa k 1. januáru 2011 zrušujú. Rozhlas a televízia Slovenska sa k 1. januáru 2011 stáva právnym nástupcom Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a preberá všetky ich práva a povinnosti, ktoré k 1. januáru 2011 zostali v platnosti. a ods. 18) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Slovenská televízia“ vo všetkých tvaroch alebo pojem „Slovenský rozhlas“ vo všetkých tvaroch alebo slovné spojenie „Slovenský rozhlas a Slovenská televízia“ vo všetkých tvaroch alebo slovné spojenie „Slovenský rozhlas alebo Slovenská televízia“, rozumie sa tým „Rozhlas a televízia Slovenska“ v príslušnom tvare.
Preto považujem predbežné stanovisko výboru, že nejde o verejného funkcionára za mylné a aj ďalšie fakty tomu nasvedčujú. Naposledy dostal pokutu za nepodanie OVF predchádzajúci šéf Slovenskej televízie – Štefan Nižňanský, ktorý prišiel o tri platy:
http://strategie.hnonline.sk/media/776225-stefan-niznansky-pride-o-tri-mesacne-platy
Poslanci zdôvodňujú svoj názor iba tým, že funkcia generálneho riaditeľa súčasnej RTVS nespadá do skupiny „verejný funkcionár“, lebo od roku 2012 došlo k spojeniu verejnoprávnej televízie a rozhlasu a zmenili svoj názov a právnu formu, ale ja – ani oslovení právnici – nenachádzajú na to žiadne logické vysvetlenie. Keby som to mal porovnať s inou situáciou, tak potom keď sa napríklad v Čechách v 1.1.1994 zmenil pojem “prokurátor” na “štátny zástupca”, tak ani nový štátny zástupca by potom nespadal pod zákon o prokuratúre.
V tomto kontexte je podľa mńa tiež chybná interpretácia povinnosti podať oznámenie verejného funkcionára – šéfa Finančnej správy – Františka Imrecze. Podnet na prezidenta Finančnej správy spracujem neskôr, ale zatiaĺ je nepochybné, že: RTVS je právnym nástupcom Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu je to jediná verejnoprávna televízia a rozhlas. Generálny riaditeľ je verejný funkcionár Preto nevidím jediný logický dôvod, ktorý by bránil rozhodnúť o otázke, či je zlúčiteľný výkon funkcie zástupcu iného štátu na území SR (v tomto prípade honorárneho konzula Mexika) s funkciiou generálneho riaditeľa verejnoprávnej RTVS, resp. nevidím dôvod prečo by mal byť môj podnet odmietnutý a verejný funkcionár neprešetrený.
Celý text podnetu nájdete tu: https://docs.google.com/document/d/1bMGApmL4E-f3l_QKPxWOHBS5nYEkhzr-76y5xiorLWc/edit?usp=sharing
—-
Pán Poliačik povedal, že na riadne otázky bude odpovedať, ale Daňa považuje za klauna…. K tomu iba toĺko:
Nikdy nepodceňujte klauna s knihou v ruke! Rawi Hage, libanonský autor a fotograf, * 1964
—–
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Osoby: Boris Kollár, Václav Mika, Peter Pčolinský, Juraj Blanár, Martin Linhart, Pavol Kalinský, Martin Poliačik, Peter Kresák, Štefan Harabin, Štefan Nižňanský, Robert Fpuci, Ondrej Dostál, Adriana Pčolinská, Rastislav Kavický, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, SME Rodina, Most-Hid, SMER-SD, LSNS
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2017
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia