Nezabúdame a preverujeme! GINN začal monitorovať funkcionárov.

Na Slovensku sa ustavične implenentujú rôzne riešenia pre zlepšenie chodu štátu, výberu daní a podobne. Pritom problém nie sú príjmy štátu ale jeho výdavky. Milióny EUR sa spotrebuje neefektívne na kúpu rôznych systémov, software a podobne. Zavádzajú sa tu aj systémy a realizujú predstavy ľudí, ktorí si plnia často aj osobné ambície alebo detské sny, ale vynecháva sa názor odbornej verejnosti.
Za opovážlivé rozhodnutia a náklady súvisiace so zavedením rôznych výmyslov a špekulatívnych riešení (pod rúškou výhodnosti pre štát) však osoby,ktoré riadia Slovensko nenesú takmer žiadnu zodpovenosť – za ich pochybné rozhodnutia zaplatia všetci občania. Kto sú ľudia, ktorí za občanov rozhodujú? Prečo sa k zavedeniu náročných riešení nevedia verejná alebo odborná diskusia?
Najnovšie sa na Slovensku zavedie bločková lotéria a zvýšia sa kontroly na dane – najmä na výstavbu nových rodinných domov a podobne. Vláda bude žiadať bločky za nákup materiálu a služieb pri stavbe ich domov. Zistili sme, že väčšina funkcionárov už svoje domy dávno skolaudovala.
O lepší výber daní sa snažia osoby, ktoré sa v daniach a slobode podnikania nevyznajú – zaujíma ich len osobný prospech a úžitok firiem, ktoré pred nástupom do štátnej služby zastupovali. V súčasnosti riadi finančnú správu: František Imrecze – prezident Finančnej správy a jeho pravá ruka: Daniel Čech – generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej. Budú niesť tieto osoby zodpovednosť, alebo preplatia štátu časť nákladov zo svojho majetku, ak sa preukáže, že ich systémy a navrhované riešenia neskôr zlyhali? Bločková lotéria je krajne nevýhodná pre štát, kontrola výstavby nehnuteľností obmedzí slobodných občanov, ktorí si domy stavajú svojpomocne, zvýši sa zaťaženosť daňových úradov a podnikaľov a ekonomicka sa ešte viac utlmí. Zarobí iba úzka skupina osôb okolo softwarovej lobby – hlavne skupina, ktorá sa postarala o nomináciu pána Františeka Imreczeho za prezidenta finančej správy.
Súvisiace video: Daňová správa v Čechách bude počas krízy miernejšia..
Slovensko: Trestné oznámenie podáme na všetkých čo dlžia viac 2.660 EUR. Daňové riaditeľstvo SR upozornilo oznamom na svojej internetovej stránke všetkých daňových dlžníkov na následky nezaplatenia dane Podľa § 278 zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších zákonov (ďalej len „Trestný zákon“).
Daňové riaditeľstvo informuje, že trestného činu nezaplatenia dane sa dopustí ten:
* kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň.
* kto daň priznanú v daňovom priznaní alebo rozdiel dane vyrubený dodatočným platobným výmerom správcu dane nezaplatí v lehote splatnosti určenej osobitným zákonom.
Podľa § 125 ods. 1 Trestného zákona, škodou väčšieho rozsahu sa rozumie suma presahujúca 2 660 EUR. Daňové riaditeľstvo SR upozorňuje daňových dlžníkov, že v prípade daňového nedoplatku na istine presahujúceho výšku 2 660 EUR, podá správca dane príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu nezaplatenia dane. https://www.youtube.com/watch?v=_X1EoYam9Sk
—–
Miesta: Daňový úrad, Finančná správa, Kriminálny úrad Finančnej správy, Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo financií, Ministerstvo vnútra
Osoby: František Imrecze, Igor Šulaj, Dana Meager, Martin Daňo, Lenka Dale
Séria. Gorila, Megalodon, Slovensko, 2013