NULOVÁ TOLERANCIA k NE-KULTÚRE

NULOVÁ TOLERANCIA k NE-KULTÚRE

nulova-tolerancia-k-ne-kulture

Pre obyvateľov východnej Európy po obvineniach zo strany západu z prejavov xenofóbie a islamofóbie,
a zároveň veľké poučenie pre obyvateľov západnej Európy.

My, obyvatelia východnej Európy, my nie sme žiadni xenofóbovia, pretože xenofóbia je strach z neznámeho. Ale tu je všetko veľmi dobre známe!

My vo východnej Európe, my sme prežili 40 rokov v komunistickej totalite a preto sme teraz opatrní s inou, neo-marxistickou, kvázi hummánnou a politicky-korektnou spoločnosťou. My máme toto už dávno za sebou!