O slobode v slobodnom rádiu 05.02.2015

O referende /1. Homosexualita – v evolúcii a prírode, zastúpenie v populácii, príčiny, odlišnosti hetero a homosexuálov – biologické, psychologické 2. Rodina – modely, spoločenské ciele a preferencia, aktuálne problémy, odlišnosti vzťahov hetero- a homosexuálnych 3. Deti – vývin rodovej identity, potreby, práva, sociálne okolie, adopcie 4. Dopady na spoločnosť – homosexuálne partnerstvá, rodové scitlivovanie, asistovaná reprodukcia, homosexuálne adopcie 5. Stanoviská vedcov proti a za rodové scitlivovanie – porovnanie uhlov pohľadu/ hosť: Mgr. Peter Marman, PhD. – z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Katedry psychológie, moderuje: Boris Koroni
Vypočujte si prosím reláciu ešte pred sobotňajším referendom, aby ste sa mohli čo najlepšie rozhodnúť!
http://www.slobodnyvysielac.sk/archiv/m5/p17
https://www.facebook.com/SlobodnyVysielac Prihláste sa aj na odber kanála „Slobodný vysielač Archív (oficiálny)“
https://www.youtube.com/channel/UCKj43efhJ3jazTlenp8EJ0g