Očenáš, ktorý nie si na nebesiach 18.06.2014

(18.06.2014) Téma: Boj o vodu. Martin Urminský v dialógu s dr. Milanom Očenášom.