Odpor voči migračnému paktu OSN je vo svete čoraz silnejší

Odpor voči migračnému paktu OSN je vo svete čoraz silnejší

Odpor voči migračnému paktu OSN je vo svete čoraz silnejší

Odpor voči migračnému paktu OSN je vo svete čoraz silnejší

Migračný pakt OSN podporuje aj Európska komisia, ktorá priebežne predkladá návrhy smerujúce k tomu, aby migrácia bola v legálnom rámci.




Loading…