Odvolací disciplinárny proces 1 Dso 2/2016 – Dohňanský a Harabin, Švecová a vylúčený Benedik

Odvolací disciplinárny proces 1 Dso 2/2016 – Dohňanský a Harabin, Švecová a vylúčený Benedik

Celý priebeh zo zasadania Odvolacieho disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu 1 Dso 2/2016, ktorý 24.4.2017 mal prejednať odvolanie sudcu Najvyššieho súdu Viliama Dohňanského. Podporte GINN v produkcii videí: http://www.ginn.press/podpora
Sudca Dohňanský, ktorého zastupuje kolega Štefan Harabin sa domáha oslobodenia potom, ako disciplinárny súd proti nemu zastavil konanie pre oneskorene podaný podnet zo strany predsedníčky Najvyššieho súdu. Rovnaký proces už bol vedený aj proti Štefanovi Harabinovi a Gabriele Šimonovej, ktorí boli pre rovnakú vec oslobodení už pred časom.
Pojednávanie bolo super-krátke a odročené. Predsedníčka NS Daniela Švecová sa totiž nedostavila (vraj išla na zahraničnú dovolenku) a senát nepripustil prítomnosť jej právneho zástupcu Mareka Benedika. Na disciplinárne konanie sa totiž aplikuje zásada trestného konania a navrhovateľka Švecová tu teda vystupuje ako prokurátor a ten musí konať priamo – nie prostredníctvom zástupcu.

Z konania z rovnakého konania (vec Harabin NS č. 2 Dso 5/2016 z 15.2.2017) vyberáme:
Viď článok: http://www.tvnoviny.sk/domace/1858479_harabina-neprelozia-na-nizsi-sud
Predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová neuspela so svojím odvolaním vo veci jej prvého disciplinárneho návrhu na sudcu Štefana Harabina. Odvolací disciplinárny senát dnes jej odvolanie zamietol. Konanie sa vráti na prvý stupeň, Harabin v ňom už nemôže byť potrestaný. Päťčlenný senát pod vedením nitrianskeho sudcu Stanislava Libanta sa stotožnil s názorom prvostupňového senátu, že Švecová podala disciplinárny návrh oneskorene. Konanie však nezastavil, pretože sám Harabin trvá na jeho pokračovaní, aby mohol očistiť svoje meno.
„Vec sa vráti disciplinárnemu senátu prvého stupňa, ktorý musí vykonať dokazovanie a v danej veci rozhodnúť, a to buď jeho oslobodením, alebo uznaním viny z daného skutku, pričom trest mu už uložiť nemôže,“ uviedol Libant. Švecová žiadala preložiť sudcu za závažné disciplinárne previnenie na nižší súd. To už Harabinovi v tomto konaní nehrozí. V svojom prvom návrhu predsedníčka NS namieta prekročenie právomocí Harabinovho dovolacieho senátu, ktorý zrušil 23. februára 2015 rozsudok nad sexuálnym delikventom Milanom M. Na podanie návrhu mala lehotu šesť mesiacov, tá podľa názoru disciplinárneho senátu uplynula 23. augusta 2015.
Švecová však návrh podala až 1. októbra 2015. Dnes vysvetlila, že sa o spornom rozsudku dozvedela až v máji 2015, a to z médií. Podľa jej právneho zástupcu Mareka Benedika sa lehota mala rátať od 8. apríla 2015, keď bol rozsudok písomne vyhotovený. V tom prípade by ju šéfka NS stihla. Štefan Harabin po vynesení verdiktu vyzval pred médiami Švecovú, aby sa vzdala funkcie. V prípade, že tak neurobí, by ju mala podľa neho Súdna rada SR navrhnúť prezidentovi Andrejovi Kiskovi na odvolanie z titulu dosiahnutia dôchodkového veku. Dôvodom má byť, že „nerozumie právu“. „Veď tu ide o vaše právo na spravodlivú a zákonnú justíciu, no a keď na čele Najvyššieho súdu je hlúpy sudca, tak ako sa vy môžete dovolať práva,“ ozrejmil. Od konania na prvom stupni Harabin očakáva oslobodenie, pretože je stíhaný za právny názor, čo považuje neprípustné. Švecová v stredu (15. 2.) pred odvolacím senátom zdôraznila, že rozhodnutím Harabinovho dovolacieho senátu boli porušené právne predpisy a dostal sa na slobodu „sexuálny maniak“.
——
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Vec: 1 Dso 2/2016
Miesto: Najvyšší súd Disciplinárny senát, Nám. SNP 28, Bratislava
Osoby: Veronika Prúšová, Daniela Švecová, Viliam Dohňanský, Štefan Harabin, Marek Benedik, Boris Urbančík, Michal Mandzák, Rudolf Vaský, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979, perly, prada, náhrdelník, náušnice, BMW, nagramezzo, Nagra Mezzo, Nagra audio
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2017
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia