Oliver Cromwell 20.April 1653 / Rudolf Vaský 2011:Choďte do piče ! – a zavrite za sebou !

Oliver Cromwell – prejav pri rozpustení parlamentu z 20.4.1653
Rudolf Vaský – prejav Slovenskému Národu : Vy posratý kokoty ktorí sa bojíte položiť svoj mizerný život za náš Slovenský Národ ! Choďte do piče ! – a zavrite za sebou !