Omezená jaderná válka v Evropě podle přání západní elity

Omezená jaderná válka v Evropě podle přání západní elity

EU: Použití jaderných zbraní zůstává pro ruské vůdce absolutním tabu, ale nezdá se, že by to bylo tabu pro Západ, který je připraven použít jakékoli prostředky, aby změnil směr staleté hybridní války a konfiguraci velké geopolitické hry. Takový je názor ruského ekonoma a analytika Michaila Déliaguina. Vyhlášení taktických jaderných cvičení Ruskem a stav vysoké pohotovosti […]