Ondrej Janíček verzus Jankovská, Čongrádý, Krajmer a špinavá sudcovská mafia.

Ondrej Janíček verzus Jankovská, Čongrádý, Krajmer a špinavá sudcovská mafia.Príbeh o tom ako ako sa Čongrady zmocnil za pomoci JustIčnej mafie baru Fatima a ako bar Fatima bol zrazu v rukách Krajmerovej manželky a jeho brata.
Loading…