Opäť skládka ako predmet kampane

Opäť skládka ako predmet kampaneSlovenský volič má pamäť ako dážďovka a politickú inteligenciu ako frekventant pomocnej školy z Čabradského Vrbovku. Viem …
Loading…