Oslobodenie

Oslobodenie

My nie sme závislí na veciach, ani na vzťahoch, ani na sexe, jedle, či nápojoch. Sme závislí na pôžitku, ktorý z toho máme. Sme závislí na vnemoch, ktoré získavame z kontaktu s tým. Človek si svoju závislosť zozačiatku vôbec neuvedomuje. Keď si ju začne uvedomovať, neprizná si ju. Až keď ho závislosť pohltí a stane sa väčšou, ako je on sám, priznáva ju. Uvedomuje si svoje uväznenie. A chce zo svojho väzenia von.

Oslobodenie prichádza až vtedy, keď je schopný pozorovať svoje vnemy bez hodnotenia toho, čo sa deje. Niektorí ľudia by to nazvali, že je to stav mimo telo, no nie je to tak. Je to stav uvedomenia si vlastného Vedomia a schopnosti splynutia s ním vo svojej Podstate. Aby sme sa do tohto uvedomenia dostali, potrebujeme zachovávať v sebe Pokoj. Cez Pokoj navodíme vo svojom organizme a vo svojej Mysli Harmóniu a tá nám dovoľuje Pozorovať svoj stav – stav svojich emócií bez hodnotenia. Je len prítomný okamih a Pozorovateľ, ktorý nehodnotí, nesúdi, nezasahuje.

Každý, kto VIE v sebe udržať POKOJ a navodiť v sebe – vo svojom vnútornom svete HARMÓNIU, šíri svojou prítomnosťou Harmóniu všade okolo. Jeho rozhodnutia, nech sa týkajú čohokoľvek, sú vďaka tejto schopnosti vždy správne. Nehodnotí ich a nerozdeľuje na dobré a zlé. Sú správne, lebo sú z PRAVI. Stiahnuté z PRAVI dané do JAVI. (Pre tých, ktorí rozumejú…)

Žijeme Vedome ?
Loading…