Osobné údaje občanov v ohrození. Daňové priznania na úradoch prijímajú študentky.

Osobné údaje občanov v ohrození. Daňové priznania na úradoh prijímajú študentky.
Pred časom sme prešetrili podozrenie, že určité daňové úrady prijímané na dodatočnú výpomoc spojenú s prijímaním daňových priznaní študentky (praktikantky). Ako sme zistili ďalej, títo dočasní zamestnanci nie sú viazení povinnosťou mlčanlivosti.
Bezpčečnosť osobných údajov občanov je tak vážne ohrozená.
O vykonávaní absolventskej praxe sme sa dozvedeli na Daňovom úrad v Košiciach. Študentka, ktorá prijíma daňové priznania potvrdilia, že pri nástupe na výkon svojej funkcie nemusel podpísať nič, čo by ju zaväzovalo dodržiavať daňové tajmostvo či mlčanlivosť.
Taká osoba má voľný prístup ku všetkym Vašim údajom, daňovým priznaniam a spisu daňového subjetku, co je v hrubom rozpore so zákonom.
Náhodné preverenie podnetu sme sa pokúsili vykonať aj na jednom daňovom úrade v Bratislave, kde nás nečakane napadla informátorka. Na našu otázku či tento úrad zamestnáva študentky sme odpoveď nedostali.