Otázka pre auroposlancov?

Europoslanci nič nevedia, len obhajovať svoju pozíciu ako sú dôležití, občan ako taký ich nezaujíma ani nevedia čo znamená čl. 154c Ústavy a už vôbec nie čo znamená Výchova k demokratickému občianstvu…