Fantasticky stručné dějiny čínské filosofie I. (Předmluva či upoutávka)

1. října 1949 vyhlásil Mao vytvoření Čínské lidové republiky. Čína bude slavit sedmdesátiny. Dějiny filosofie od Karla Hoffa mají přímo haškovský název „Fantasticky stručné dějiny filosofie“. No, moc stručné nejsou, je toho celkem na 600 stránek (antická filosofie má 184 stránek, indická 220, středověká 196). Jeho dějiny končí před francouzským osvícenstvím, dál už nepokračoval. Domnívám se, že se řídil Marxovým postulátem: Filosofové svět jen různě vykládali, jde však o to jej změnit. Nebo jiný překlad: Filosofové doposud svět vysvětlovali, jde však o to – změnit ho. Vždycky mi vrtalo hlavou, proč nejenom Hoff ale i Bondy skončili u osvícenců a...