Pán Exekútor a chudák exekuovaný. Bude musieť prísť vzbura? Bude exekútorom koniec?

Iba 1 deň po útoku policajtov na Martina Daňa na MZ v Košiciach sme sa vybrali navštíviť exekútorský úrad Andreja Dembického. Mali sme plnú moc od dlžníka. Doteraz zákon neumožňoval zastupovanie inou osobu – obmedzenie priniesol v roku 2013 Minister spravodlivosti Tomáš Borec (bývalý predseda advokátskej komory), keď zúžil práva exekuovaných občanov, aby sa v exekučnom konaní nemohli dať zastúpiť nikým iným – iba advokátom. Zrejme si tak prihral business. Stav sa zmenil až platnosťou Civilného sporového poriadku a novelou exekučného poriadku 1.7.2016. V súčasnosti už môže byť exekuovaný (povinný) byť zastúpený kýmkoľvek a nahliadať do spisu alebo podávať podania môže akýkoľvek splnomocnenec.
Teraz ide o prípad mladého chlapca, ktorý si požičal 2000 EUR, ale v notárskej zápisnici musel podpísať, že si vzal sumu až 4000 EUR a hneď po neplnení splátok prišiel exekútor. Právne to mali dobre pripravené. Exekútor Dembický je z Košíc, avšak veriteľ aj dlžník sú z Bratislavy, čím sa exekúcia značne predržauje? Ako našiel číňan žijúci v Bratislave exekútora až v Košiciach? Prečo je takýto stav na Slovensku?
Naviac exekútor predvolal džníka na úrad v deň, keď je štátny sviatok – 29.8.2016 a teda sa ani dostaviť nemohol (vzdialenosť až 500km). Exekútor tvrdí, že pracuje aj sviatky, ale zákon to neumožńuje a v prípade sú aj ďalšie pochybnosti. Podali sme teda sťažnosť, návrh na odklad exekúcie, námietky proti exekúcii aj návrh na zastavenie exekúcie. Napriek tomu, že doteraz o podaniach nie je rozhodnuté – exekútor koná. Musíme teda podať sťažnosť na komoru aj ministerke Žitňanskej. Ale prečo občan ťahá za kratší koniec? Kedy už povieme stop svojvoli a arogancii exekútorov, ktorí nie sú nič iné ako bežný štátny úradník. Exekútori same sebe hovoria, že sú „súkromní podnikatelia“ ale je to skutočne tak? Nie je čas ich zoštátniť?
GINN už čoskoro spustí sériu videí a poradňu pre exekutovaných a začneme zametať s touto justičnou bandou, ktorá sa cíti byť neohroziteľná a neraz aj nerešpektuje zákon. A ak to pôjde takto ďalej, budeme si znova musieť prežiť históriu – bude sa musieť zopakovať vzbura proti exekútorom. Raz tu už bola, pred cca 80 rokmi. Príčinou bola malá hŕstka arogantných exekútorov. Ako sa uvádza: Aj medzi exekútormi sa vždy našli slušní a poriadni úradníci, ibaže ich zatienili prihorliví, nemilosrdní až bezohľadní kolegovia, ktorí neváhali prekročiť tenkú hranicu medzi literou zákona a byrokratickou svojvôľou. A práve proti nim sa pred 80 rokmi zdvihla vlna odporu na severovýchode Slovenska – v Čertižnom a Habure. (
Vzbura proti exekútorm • Vladimir Jancura • Pravda • 19.3.2015)
Vaše podnety o exekútoroch posielajte na info@ginn.press
——
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Osoby: Andrej Dembický, Exekútor, ŠTB
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia