PARAZITOV A FARIZEJOV ZO ŽIDOVSKEJ NÁBOŽENSKEJ OBCE PRIŽIVUJÚCICH SA NA HOLOKAUSTE NEZAUJÍMAL OSUD ŽIDOVSKÉHO HRDINU JURAJA FISCHERA

PARAZITOV A FARIZEJOV ZO ŽIDOVSKEJ NÁBOŽENSKEJ OBCE PRIŽIVUJÚCICH SA NA HOLOKAUSTE NEZAUJÍMAL OSUD ŽIDOVSKÉHO HRDINU JURAJA FISCHERA