Parlament zamietol návrh ĽSNS zakázať zverenie detí do náhradnej starostlivosti zoofilom, pedofilom a homosexuálom

Parlament zamietol návrh ĽSNS zakázať zverenie detí do náhradnej starostlivosti zoofilom, pedofilom a homosexuálom

Parlament zamietol návrh ĽSNS zakázať zverenie detí do náhradnej starostlivosti zoofilom, pedofilom a homosexuálom

Parlament zamietol návrh ĽSNS zakázať zverenie detí do náhradnej starostlivosti zoofilom, pedofilom a homosexuálom

Do druhého čítania neprešla ani ich novela zákona o sociálnych službách, ktorej cieľom bolo zabezpečiť povinné zverejňovanie poradovníkov čakateľov na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb.
Loading…