Paška tento režim nevytvoril, ale tento režim vytvoril Pašku

Dokumentárny film s Dušanom Čaplovičom,Martinom Daňom, Igorom Hraškom a Helenou Mezenskou