Pavel Krtouš – Směr toku času (MFF-FPF 8.10.2020)

Pavel Krtouš – Směr toku času (MFF-FPF 8.10.2020)

video
play-sharp-fill


Záznam první přednášky zimního semestru 2020 v rámci semináře Filosofické problémy fyziky (NPOZ007), zajišťovaného Ústavem teoretické fyziky MFF UK, z 8. 10. 2020 na téma:
Směr toku času.

Přednáší:
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

Tyto semináře jsou věnovány filosoficky motivovaným tématům ze současnosti i historie fyziky s důrazem na její přírodovědný a kulturní kontext. V letním semestru na tento předmět navazuje předmět Fyzika jako dobrodružství poznání.

Po dobu opatření v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 probíhají tyto přednášky distanční formou bez fyzické přítomnosti posluchačů, tedy jsou živě streamovány a po dobu přenosu, s asi půlminutovým zpožděním, dostupné na tomto odkazu:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/multimedia/impakt-stream
a po následném zpracování bude pak záznam k dispozici ke shlédnutí na tomto kanálu a příslušné odkazy budou též na níže uvedeném webu s programem přednášek:
http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl

Poznámka red. LLionTV:
V úvodu této přednášky byl promítnut z YouTube kanálu A Capella Science videoklip Entropic Time (Backwards Billy Joel Parody):

video
play-sharp-fill

V opět skvělé vokální interpretaci se zde představil jedinečný kanadský popularizátor vědy Tim Blais a nejenomže se tento klip tematicky výborně hodil k obsahu přednášky, ale tentokrát i jeho provedení jistým způsobem vybočuje z už tak zaběhnuté vysoké úrovně chytře parodických videí na kanálu A Capella Science. A obávám se, že mimořádnou technickou náročnost vzniku tohoto díla tentokrát náležitě ocení asi jen málokdo, pokud vůbec kdo zaznamená, že natočit několikaminutové video s paralelním vícehlasým synchronním zpěvem na reverzní běh všech souběžně jdoucích dějových tracků není triviální. A vše s jediným hercem-zpěvákem. Po skončení přenosu jsme nad tím všichni přítomní diskutovali a celou dobu, než jsem si pak doma pustil video, které celou genezi klipu objasňuje, jsem nejistě obhajoval stanovisko, že tak dokonalé provedení nejde udělat pouhými technickými triky a digitální postprodukcí a jediný skutečně použitý trik je zvukový playback a zpracování natočeného obrázku reverzně, ale to triviální je a jde to i s amatérskou filmovou kamerou po dědovi, ovšem je to jen nicotný zlomek celé realizace.
Následující video mojí nejistou domněnku potvrzuje a víc neprozradím, je to zde:
The Making Of „Entropic Time“ | A Capella Science 2
video
play-sharp-fill

Smekám pomyslný klobouk a jako výraz hluboké úcty k lidem, kteří dokážou realizovat sebebláznivější nápad a k tomu dokonale, ponechal jsem část klipu i v záznamu této přednášky. Kanál LLionTV je samozřejmě nemonetizovaný a pouze autorsky chráněná část obsahu se monetizuje ve prospěch jeho vlastníka, což je právě tento případ.

Ovšem zcela na místě je ohromné poděkování celému týmu obětavých lidí na MFF UK za přípravu a realizaci těchto přednášek i podporu při natáčení, hlavně však samotným přednášejícím, včetně již nežijícího zakladatele tohoto cyklu, doc. Jiřího Langera!