Peter Weis: Stagflácia

Peter Weis: Stagflácia

SVĚT: Mnohí sa pýtate na moju ekonomickú predpoveď zo začiatku tohto roka. Mnohí nerozumejú pojmom, ktoré používam. Skúsim to teda zjednodušiť. Zabudnite v prvom rade na štandardné definície keynesiánskych modelov, ktoré ste sa učili na predmete s názvom Ekonómia. Momentom, keď centrálne banky použili metódu kvantitatívneho uvoľňovania (plandémia), môžete knihy Keynesa rovno spáliť. A niektorí […]