Planet of the apes – Coming to America, Planeta opíc – príchod do Ameriky

.V roku 2014 expandujeme do Českej republiky – číslo môjho účtu v Tatra banke je : 2614214483 – IBAN SK 40 1100 0000 0026 1421 4483 1100 SWIFT TATRSKBX
Vďaka, stanete sa súčasť zlikvidovania tohoto Fašistického režimu nainštalovaného v ČSSR po roku 1989 a znovu zrodenia ČSSR !