Po revolúcii začneme od znovu ako Nemci po vojne : bez zahraničných investorov

Celí hospodársky zázrak Nemecka z obdobia roku 1948 do roku 1955 sa udial bez pôžičiek zo Svetovej banky a MMF, bez zahraničných investorov,bez akého koľ-vek zahraničného kapitálu.
A nedajte si nahovoriť že to bol Marshallov plán ! Marshallov plán nebol príčina Nemeckého hospodárskeho zázraku, tu si to prečítajte : http://johnybgood.thoughts.com/posts/aku-ulohu-zohraval-marshalov-plan-pri-zotavovani-nemecka

DNES PENIAZE SÚ DOKLAD O HODNOTE !!!

Keď peniaze sa používajú výlučne ako doklad o hodnote, (ako počas Nemeckého hospodárskeho zázraku),- teda dávajú sa do obehu iba na základe vyprodukovania niečoho ozajstného a hodnotného,potom je úplne bezpredmetne či producent,(ktorý získal peniaze za svoju výrobu) tieto peniaze-doklady dá späť do obehu,či si ich uložiť do banky,uloží pod matrac,alebo si s nimi zakúri.

Ak si ich našetri a kúpi si za ne niečo čo iný vyprodukoval (teda dá ich späť do ekonomiky na základe vyprodukovania niečoho ozajstného a hodnotného),tak dobre, ale ak sa rozhodne s nimi zakúriť v peci,ešte lepšie pre všetkých ostatných,-tým tu hodnotu ktorú vytvoril a ktorá je v ekonomika, už nikdy pre seba nevytiahne a ostane pre druhých.(-výsledok bude zvýšenie kúpnej sily peňazí pre tých ktorí s nimi nezakúrili v peci).

V bezúročnej ekonomike nie je možne vyvolať recesiu sedením na peniazoch!

Pointa je – ekonomiku v ktorej sú peniaze „doklad o hodnote“ a nie „tovar“,svojimi úsporami alebo ne-úsporami – sporením alebo ne-sporením,už nikto ale nikdy na tejto planete ani nepostaví,ale ani nezruinuje,(tým že si uspori schová pod matrac).

Ak sa nebude sporiť a budu sa zarobené peniaze okamžite míňať — vracať späť do ekonomiky,tak v poriadku,nemusí sa robiť nova emisia peňazí – ak sa ale rozhodne niekto peniaze nemíňať a schovávať pod matrac,- nič sa nestalo,ak bude treba financovanie niekoho „potrebu ozajstných a hodnotných veci“ tak sa spraví nova emisia peňazí!

Nemožnosť inflácie v bezúročnej ekonomike.

A keď ten s tým matracom sa nakoniec rozhodne míňať svoju kopu peňazí a vyťaží výrobu a produkciu na 100% tak potom keď niekto iný si príde po uver kto nemá úspory,tak sa mu povie : drahý spolu občan,momentálne sú výrobne a produkčne kapacity vyťažené na 100%,preto nemá zmysel robiť novú emisiu a dávať vám úver,ale keď počkáte a kapacity sa uvoľnia,a už nikto iný sa nenájde kto bude vyťahovať peniaze spod matraca, tak potom dostanete úver.

A ekonomika funguje presne a krásne ako švajčiarske hodinky! ( – alebo ako fungovala pri obnove totálne zničeného Nemecka ) – ABSOLÚTNE BEZ INFLÁCIE-naopak dochádza k zvyšovaniu kúpyschopnosti peňazí teda k REVALVÁCII!- presne ako v Nemecku!

Teda nové emisie peňazí v bezúročnej ekonomike sa robia iba a výlučne na pokrytie VOĽNÝCH kapacít na ktorých pokrytie nie sú úspory!

Výsledok striktného dodržiavania tohto pravidla zdravého rozumu zákonite bude že, nikdy žiadne inflačne tlaky nevzniknú a preto ani samotná inflácia nevznikne! (ako počas Nemeckého hospodárskeho zázraku )

Taktiež nie je možne vyvolať infláciu špekulatívnym dvíhaním cien,v bezúročnej ekonomike pri 100% zdaňovaní ziskov ktoré neidú na re-investície, taký špekulanti sa stanu jednoducho vyberači dane pre štát!

Teda vítajte v novej BEZÚROČNEJ EKONOMIKE Tretej Cesty,Tretieho tisícročia!!!

Rudolf Vaský