Podali sme námietky proti systému za 29 miliónov € / celé video

Ministerstvo dopravy chce obstarať informačný systém v doprave za 29.250.000 EUR (takmer 1 miliarda korún). Potom, ako obstarávateľ (Ministerstvo dopravy) zamietol našu žiadosť o nápravu k podmienkam súťaže, podali sme dňa 8.3.2013 námiekyna Úrad pre verejné obstarávanie ako aj MInisterstvo dopravy a uhradili kauciu vo výške 1800 EUR. Opäť sme sa stretli s ťažkosťami. Prinášeme drobnú upútavku a celé video prinesieme v nasledujúcom videu. Podľa nastavenia podmienok súťaže, sú zvýhodňovaní tí, čo služby poskytuju drahšie oproti tím, ktorí sú ich schopní poskytnúť lacnejšie. Súťaž nesie jednoznačne znaky diskriminančných podmienok, lebo sa vyžaduje finančný objem zrealizovaných zmlúv avšak podľa rozhodovacej činnosti úradu pre verejné obstarávanie, nie je dôležité za koľko sa služby poskytujú, ale aké služby sa poskytujú, tzn. či dodávateľ skutočne také služby, aké sa obstarávajú – poskytuje. Ministerstvo zaujímal len obrat vo výške 40mil. EUR, čo podľa jeho výkladu by mohla nastať aj situácia, že informačný systém by bol spôsobilý dodať aj chemický závod (výšku obratu skúmal len z účtovnej závierky uchádzača, nie z jeho reálnej činnosti). Pri skúmaní spôsobilosti uchádzača ide najmä o to, či uchádzač vie splniť takúto zákazaku a nie o to, za koľko ju v minulosti poskytol.
Min dopravy jednoznačne pripravilo súťaž šítú na jedného uchádzača. Kompletné Informácie poskytneme neskôr.
Skupina reportáže: Kauza Megalodon
Ján Počiatek, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Martin Daňo, GINN / Global Investigative News Network