Podali sme námietky proti zákazke Hewlett Packard.

Dňa 28.1.2013 sme podali žiadosť o nápravu pri úmysle Ministerstva financií obstarať priamym rokovaním bez zverejnenia (t.u. len s jediným dodávateľom) služby tzv. aplikačnej podpory a licencie SAP. Ministerstvo našej žiadosti nevyhovelo z dôvodu, že toto je schopný realizovať len pôvodný autor diela. Vyžiadali sme si ďalšie podklady, zložili kauciu 1800 EUR a túto zákazku napadli priamo na úrade pre verejné obstarávanie. Netransparetné zákazky a nákup systémov krími žalúdky zopár veľkých rýb – dokážeme takéto konanie napadnúť a netransparetné vynakladanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zastaviť? Video je súčasťou kauzy Megalodon, ktorá sa odohárva, na rozdiel od Gorily, v súčasnosti a pred očami všetkých občanov.
Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina mysliacich a odhodlaných občanov
môže zmeniť svet. Vždy to bolo práve tak. Margaret Mead / kultúrna antropologička