Podivný případ „Savčenková“ a její obrat proti ukrajinské juntě.  Varovala dokonce i prezidenta Zemana, že Česko kvůli Sudetům čeká stejný osud jako Ukrajinu, která přišla o Krym. Proč nenávidí „židáky“ a proč od ní dávají všichni ruce pryč?

Podivný případ „Savčenková“ a její obrat proti ukrajinské juntě. Varovala dokonce i prezidenta Zemana, že Česko kvůli Sudetům čeká stejný osud jako Ukrajinu, která přišla o Krym. Proč nenávidí „židáky“ a proč od ní dávají všichni ruce pryč?

Podivný případ „Savčenková“ a její obrat proti ukrajinské juntě. Varovala dokonce i prezidenta Zemana, že Česko kvůli Sudetům čeká stejný osud jako Ukrajinu, která přišla o Krym. Proč nenávidí „židáky“ a proč od ní dávají všichni ruce pryč?

Všichni si vzpomínáme, jak ukrajinské pilotka Naďa Savčenková, která byla v Rusku odsouzena za vraždu ruských novinářů na Ukrajině, byla nakonec vyměněna za dva zadržené ruské vojáky na Donbasu. Výměna nebyla nijak překvapivá, dopředu se s tím v podstatě počítalo. Jenže to hlavní překvapení přišlo až po návratu Savčenkové na Ukrajina. Prezident Petro Porošenko ji nejprve vyznamenal jako hrdinku a jako členka Rady Evropy měla našlápnuto ke slibné kariéře v rámci nejen Ukrajiny, ale i Evropské unie. Po svém návratu na Ukrajinu se však začala chovat velmi podivně. Nejprve vyzvala k normalizaci vztahů s Ruskem a vzápětí k dialogu s povstalci na východě Ukrajiny. S těmi dojednala dokonce v Doněcku propuštění několika ukrajinských vojáků. Na rozdíl od kyjevské vlády se Savčenková nezdráhá vyjednávat s Doněckou a Luhanskou republikou a za tento svůj přístup draze zaplatila.

Naďa Savčenková v době služby v ukrajinské armádě.

Přišla o své místo v Radě Evropy, opustila svoji stranu Vlast a založila vlastní politický subjekt [1]. Jenže po vystoupení v březnu tohoto roku na ukrajinské televizi (video s českými titulky v úvodu tohoto článku), kde se pustila do vlivu „židáků“ na politický a ekonomický chod Ukrajiny [2], se začala postupně z médií vytrácet a lidé, kteří ji podporovali, se od ní odvrátili. Premiér Ukrajiny Volodimir Groysman je žid, Porošenkův otec Waltman byl žid, Tymošenková je židovka po rodičích atd. Savčenková nesnáší židáky, ale proti etnickým Židům nic nemá. Jinými slovy, vadí jí chazarové, tzv. ukrajinský chazariát. Západ a neziskovky jsou z ní v šoku.

Savčenková dostala v Rusku přístup k informacím o vyšších procesech řízení na Ukrajině

Zejména potom neziskové organizace v EU, které s ní měly velké plány a dokonce se počítalo s tím, že Naďa Savčenková bude mít turné po českých školách a bude studentům vyprávět o údajné agresi Ruska a o zlém Putinovi. K tomu již ale nedojde. Naďa Savčenková se totiž po svém dvouletém pobytu ve vězení v Rusku změnila, lidé okolo ní říkají, že začala mluvit spisovně, že používá odborné výrazy, že popisuje problémy Ukrajiny z úplně jiné perspektivy než mainstreamová média, a že to vypadá, jako kdyby nebyla dva roky ve vězení, ale na nějaké univerzitě nebo ve studijním kampusu. Její příbuzní říkají, že se nikdy o politiku a ani o židy na Ukrajině nezajímala.

Otázkou je, co se stalo s Naďou Savčenkovou v ruském vězení. Mnoho lidí napadne tzv. přeprogramování myšlení, vymytí mozku, což je ale metoda, která vyžaduje zlomení člověka. Velmi dobře je tento systém popsán v dokumentech MK-Ultra, což byl plán americké CIA na programování vojáků za použití drog a halucinogenních látek. Naďa Savčenková ale změny charakterového chování nevykazuje, chová se stále stejně, pouze se změnilo její zjevné vzdělání o tzv. vyšších procesech řízení Ukrajiny. A tyto informace musela někde získat, nastudovat, někdo jí musel zasvětit a seznámit s celou problematikou. Pokud by ji chtěli Rusové zlomit, vypadala by už tenkrát u ruského soudu jako troska, ale to nenastalo. Byla odbojná, dokonce se vysmívala soudu a na truc držela hladovku. Přesto však po svém propuštění a výměně na Ukrajinu začala ihned prosazovat kroky, ze kterých kyjevské juntě přecházel zrak. Získala informace o tom, kdo opravdu řídí Ukrajinu a kdo stojí za jejím rozpadem a rozvratem. Byla opravdu ve vězení, nebo studovala v utajení na ruské elitní škole MGIMO?

Židé okupují 80% pozic v ukrajinské vládě.

V lednu tohoto roku vyslala českému prezidentu Miloši Zemanovi velmi znepokojující vzkaz. Má prý lépe analyzovat hrozby pro Českou republiku [3], jinak země dopadne stejně jako Ukrajina, která přišla o Krym. Savčenková tím varovala Zemana před ztrátou Sudet, o které by mohla Česká republika přijít na základě revizionismu, který povoluje a ukotvuje Lisabonská smlouva a kterou potvrdil i před dvěma týdny soud v německém Mnichově, který zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu, kterým se na začátku roku spolkové sdružení vzdalo majetkových nároků v ČR, v rozporu s ukotvením nedotknutelnosti takového práva, který Němcům zaručují zemské bavorské zákony. Savčenková už v lednu tohoto roku tak věděla, co hrozí České republice. Analýza hrozeb pro ČR se týká především skupiny zrádců národa, kteří se pohybuji ve vrcholných strukturách vlády ČR, parlamentu a senátu. Jde o tzv. revizionisty a představují skrytou mocenskou kolonu v řídících strukturách v ČR.

Zeman dostal od Savčenkové varovný signál o hrozbě odtržení Sudet od ČR, všechno do sebe zapadá

Naďa Savčenková chápe určitou spojitost mezi odtržením Krymu na základě Charty OSN o právu národů na sebeurčení a dopady podpisu Lisabonu pro Českou republiku ve vztahu k Sudetské otázce, před kterou varoval už Václav Klaus a kvůli hrozbě revizionismu odmítal Lisabonskou smlouvu podepsat. Nakonec ji podepsal až ve chvíli, kdy skupina senátorů zvažovala dokonce ústavní cestu k sesazení prezidenta pro zdravotní neschopnost z důvodu psychických problémů, chtěli z Klause udělat nesvéprávného člověka, jako v 50. letech v SSSR byli lidé zavíráni do blázinců, pokud měli jiné politické smýšlení.

Kresbu ztělesnění „Ukrajiny“ jako matky země, pro kterou Naďa ráda zemře, ukázala Savčenková u soudu v Moskvě.

Druhá skupina senátorů chtěla Klause sesadit pro nečinnost, že porušuje svoji povinnost výkonu funkce, neboť otálením podpisu nekoná. Tlak na podpis Lisabonu byl obrovský, padaly dokonce výhrůžky likvidací politikům, kteří budou dělat problémy. Lisabonská smlouva však ukotvuje balík lidskoprávních paragrafů, kde se mj. nachází i právo na domov. Spolu s paragrafy o majetkových křivdách tak Lisabon otevřel cestu pro návrat nejen majetků sudetských Němců, ale i pro jejich návrat do ČR, pokud na tom budou trvat. De facto by hrozila druhá vlna restitucí majetků, tentokrát ale převáděných z majetku občanů ČR do rukou původních vlastníků, Němců.

Savčenková získala v Rusku ve vězení podezřele mnoho informací o vyšších procesech na Ukrajině, u soudu se smála a provokovala novináře

Proč toto varování před vlivem „židáků“ na chod Ukrajiny a proč výzva ke sledování hrozeb v ČR přichází právě od Savčenkové, ještě nedávno naivní hrdinky ukrajinské armády? V Rusku získala přehled a školení o vyšších procesech řízení. Jejím úkolem je aplikovat své poznatky ve snaze zbavit Ukrajinu vazeb na židovský mocenský konglomerát, který je hlavním motorem Majdanu a všech procesů, které po něm na Ukrajině probíhají. Po převratu a svržení Janukovyče uchopili veškerou moc v zemi židé. Naprosto veškerou moc. Židé ovládají na Ukrajině post prezidenta, premiéra a centrální banku. To jsou hlavní 3 pilíře moci sionismu v každé zemi. Obranu a armádu Ukrajiny začali židé ihned likvidovat po převratu na Majdanu, je to stejný proces jako po roce 1989 v bývalých zemích Varšavské smlouvy. Každý se ptá, jak je možná, že ukrajinská armáda se tak rychle operačně rozpadla?

Tak se podívejte domů, jak rychle se po roce 1989 v těch samých procesech rozpadla ČSLA. Jak byla armáda zmenšena, rozprodána, kasárny opuštěny nebo prodány, sklady zbraní rozprodány do světa a ze čtvrt milionové armády zůstal expediční sbor cca. 12.000 vojáků, z nichž velká část jsou lampasáci a velitelé, zatímco vojáků, kteří opravdu mají roli vojáků do pole, je zhruba 6,500. A to nepočítáme dalších 6.000 civilních zaměstnanců armády.

Naďa Savčenková v Moskvě u soudu.

Taková „toaletní“ armáda nepředstavuje pro židy už žádnou hrozbu. Nehrozí vojenský puč a státní převrat, že by vojáci se zvedli a svrhli by vládu, která tuneluje zemi a vyvádí od roku 1989 veškeré majetky ze země ven. Stejný proces probíhá na Ukrajině podle stejné šablony. Nejprve přišel státní převrat, poté bylo dosazeno židovské loutkové vedení, které ihned začalo rozebírat a likvidovat akceschopnost armády na prvočinitele. Jakmile byla úloha armády zničena, začíná proces zákonných změn, který povede k privatizaci majetku Ukrajiny a vytunelování a odvedení ukrajinských zdrojů na západ.

Varování z Ukrajiny k Sudetům nelze brát na lehkou váhu!

Proto Naďa Savčenková pochopila, jak tyto procesy fungují a Česká republika je vzorem procesů, které čekají Ukrajinu. Právě proto varovala Miloše Zemana, proto se obrátila právě na něj a nikoliv na jiného českého politika, protože chápe, že právě Miloš Zeman je figurou, která může ovlivnit procesy vedoucí k rozbití České republiky. Podívejte se na videa zde, jak se chovají a tváří čeští zrádci na sjezdu Sudeťáků v Augsburgu. Ty procesy byly spuštěny, sudetské nároky jsou na cestě, ale nejprve se utváří informační pole, postupně se obrušují hrany a zmenšuje se v Česku odpor proti myšlence návratu Sudeťáků do Sudet.

Po vzniku Nové Evropy již nebudou existovat státní hranice, takže Sudety budou jako správní území spadat pod Berlín, ale nikomu to v ČR vadit nebude, protože státní hranice uvnitř federalizované Nové Evropy budou zrušeny. Naďa Savčenková tak působí paradoxně v roli opravdové vlastenky, která bojuje za lepší budoucnost Ukrajiny, i když stále mnoho věcí pořád nechápe, protože její představa zrušení politických stran na Ukrajině a nahrazení občanskými hnutími ve stylu Občanského fóra v roce 1990 v ČSSR je silně naivní, protože tato hnutí se musí opírat o občanskou angažovanost zezdola, ke které je občany třeba vychovat, a to je dlouhodobý proces počítaný na dekády. Jinak se z těchto hnutí stanou obyčejné mocenské nástroje elit, jako jsou politické strany.

*České titulky ve videu v úvodu článku zapnete tlačítkem „CC“ v liště videa.

-VK-

Šéfredaktor AE News