Poďme si pozrieť Vaského, že natočil nejaké video

Fašistické besnenie na slovenských občanoch.
Well-Founded Fear – Opodstatnený strach.
http://www.rudovasky.com/opodstatneny-strach

Pozrite tiež sem : Historická nevyhnutnosť.
http://www.youtube.com/watch?v=fyUlDz_PD2c

Toto som vydal na vlastné náklady v roku 1994, má to len 15 strán, ale dnes je to viac aktuálne než vtedy.
Tretia Cesta
http://www.rudovasky.com/tretia-cesta?seid=G43BPQSSKASWGYC

Tuto sú 3 diely Neoliberalizmus. Pozorne preštudovať prosím.
Neo-liberalizmus-časť prvá: Liberalizmus.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus1

Neo-liberalizmus-časť druhá:Čas tlačenia „ničím“ nekrytých peňazí.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus2

Neo-liberalizmus-časť tretia : John Maynard Keynes – zakladateľ„Modus Operandi“ neo-liberalizmu.
http://www.rudovasky.com/t/neoliberalizmus3

Analýza dok. Stratégia podpory vstupu zahr. invest. do SR,schválené vládou SR 9.marca 1999 (prepis)
http://www.rudovasky.com/t/zahranicne-investicie-analyza?seid=G66L34FGJ4QJW3N

Tento krát, v tejto revolúcii, už nebudeme slušní ako Ján Budaj ! http://dolezite.sk/Tento_krat_v_tejto_revolucii_uz_nebudeme_slusni_ako_Jan_192.html!