Podvody na Najvyššom súde? Kde je spis v kauze policajt Príbelský? (upútavka)

Novinár Martin Daňo dostal pokutu 1500 EUR na 3. zasadnutí dovolacieho senátu v kauze policajta Príbelského (nezákonná policajná inšpekcia) keď sa odvážil poukázať na nezákonné zloženie senátu NS a to aj napriek tomu, že jeho odhalenie sa ukázalo ako pravdivé. Tým sa nechcene stal aj účastníkm konania a teda má aj nárok nahliadať do spisu – čo mu ale nie je umožňované. Ked som opakovane podal žiadosť o nazrenie do spisu – sprístupnili mi len pár strán z jedného pojednávania, kde som dostal pokutu 1500 EUR., čo ale nie je správne, lebo skutkový dej sa dodhárval už skôr, ked ma napadol sudca Klimet.
Dňa 26.9.2016 som podal sťažnosť proti postupu zamestnnacov Najvyššieho súdu, ktorý mi neumožnili nazrenie do spisu 3 ToS 25/2016 (2 Tdov 11/2015, 1To 1/2015 kde figurujeme ako subjekt, ktorý dostal poriadkovú pokutu a zároveň opätovnú žiadosť o nazrenie do predmetného spisu.
Malá časť spisu – cca 10-15 strán mi bola sprístupnená až niekoľko dní po mojej žiadosti dňa 12.9.2016 – bola to len zapisnica a rozhodnutie o pokute 1500 eur zo dňa 6.6.2016, ktoru som dostal.
Avšak podľa názoru právnych expertov aj ustálenej judikatúry, mám právo o nazrenie do celého spisu, lebo som riadny účastník konania. Ak nie, prosím o celkové zdôvodnenie, ktoré budem môcť napadnúť v ďalšom konaní. Do času sprístupnenia celého spisu vás žiadam aspoň o sprístupnenie časti spisov, kedy sa začal odohárvať celý skutkový dej, ktorý vyvrcholil mojou pokutou a to z pojednávaní dovolacieho senátu zo dňa
6.5.2016 – 1. zasadnutie – odročené na 12.5.2016 – tu bol prvý konflikt, kde som sa pýtal na sudcu Martina Piovartsyho, lebo senát zasadol bez neho ako zákonného sudcu – už v tomto momente na mňa skríkol sudca Kliment
12.5.2016 – 2. zasadnutie – odročené na 6.6.2016 – tu bol ďalší konflit so sudcom Klimentom, keď na mňa skríkol tesne pred ukončením zasadnutia
6.6.2016 – 3. zaasdnutie – vyvrcholilo v úvode mojou pokutou 1500 eur – pokute ale predchádzali dve zasadnutia, kde sa logicky začali udalosti, ktoré pokutou skončili
Spis chcem nahliadnuť z dôvodu prípravy mojej obhajoby a ochrany mojich zájmov chránených zákonom čo najskôr – celý – a ak sa neviete dohodnúť, alebo zamietene nahliadnutie v celosti, tak aspoň všetky dokumenty z dovolacieho senátu tak ako uvádzam vyššie.
—-
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Miesto: Najvyšší súd SR
Osoby: Juraj Kliment, Štefan Harabin, Maroš Pribelsky, Martin Daňo
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, #ginn1633