Policajný komplot: Ako spraviť z novinára narkomana?!

Rutinná policajná kontrola? Kto chcel zdiskreditovať novinára? Martina Daňa zastavila v noci hliadka polície pre údajné porušenie dopravných predpisov – nezastavil na stopke. Z bežnej kontroly sa nakoniec vykľula dráma, ktorá trvala takmer 45 hodín. Pri dokumentovaní postupov polície novinár požiadal o krvný test, aby získal filmový materiál ako polícia v týchto prípadoch postupuje. To čo sa odohralo následne by nenapísal ani najlepší režisér – novinár skončil ako obvinený z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky a z cely bol prepustený po dvoch dňoch nepretržitých výsluchov policajtov, bez kamier a ďalšej techniky, ktorá pochybné praktiky policajtov v noci zdokumentovala. Tu sú prvé zrekonštruované zábery a vysvetlenie ako sa krvný test vykonáva.
——-
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných látok ustanovuje Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb-
§5 ods. 4) Vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. Ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno vykonať lekárske vyšetrenie odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opilosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov.
§5 ods. 8) Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 až 7 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej osobitným predpisom.
——————
V noci z 27. na 28. Júna 2014 zastavila hliadka PMJ PZ Bratislava novinára Martina Daňa, aby sa podrobil kontrole. Následne bol revezený do nemocnice, kde mu mali odobrať krv s tým, že môže pokračovať v jazde a výsledky sa dozvie o týždeň neskôr. Neštandardné správanie policajtov vyvolalo otázky! Policajti nasimulovali situáciu, aby novinárovi neumožnili odovzdať vzorky krvi, čím by sa dopustil trestného činu.
Novinár Martin Daňo skončil v cele na 43 hodín a bol obvinený za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Sudca bol pripravený odsúdiť ho už nasledujúci deň.
——————
Tím reportérov GINN vyjadruje poďakovanie
občianskej a profesionálnej statočnosti lekára
MUDr. Jozefa Kalužaya (internistu Antolskej nemocnice),
ktorý napriek odporu polície odobral krv novinára,
čím sa dokázalo, že žiadne návykové látky neužil.
——————
GINN podporujú občania www.ginn.pro/podpora
————————-
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2014
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2013, 2014
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava, Antolská ulica
Účinkovali: Martin Čičo, Jozef Végh, MUDr. Jozef Kalužay (poďakovanie), Martin Daňo