Pomalá smrť v policajnom štáte?! 1. diel – úvod

Z policajného zásahu proti Martinovi Daňovi sme získali hodiny záznamov a viac ako 40GB audiovizuálnych dát. Rozhodli sme sa, že videá zverejníme postupne v niekoľkých dieloch a oslovíme aj odborníkov, ktorí k tejto veci zaujmú svoj postoj. Toto je úvodný – vysvetľujúci diel. Ďakujeme, že podporujete GINN www.ginn.pro/podpora
——————
V noci z 27. na 28. Júna 2014 zastavila hliadka PMJ PZ Bratislava novinára Martina Daňa, aby sa podrobil kontrole. Následne bol revezený do nemocnice, kde mu mali odobrať krv s tým, že môže pokračovať v jazde a výsledky sa dozvie o týždeň neskôr. Neštandardné správanie policajtov vyvolalo otázky! Policajti nasimulovali situáciu, aby novinárovi neumožnili odovzdať vzorky krvi, čím by sa dopustil trestného činu.
Novinár Martin Daňo skončil v cele na 43 hodín a bol obvinený za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Sudca bol pripravený odsúdiť ho už nasledujúci deň.
————————-
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných látok ustanovuje Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb-
§5 ods. 4) Vyšetrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. Ak sa osoba odmietne podrobiť takému vyšetreniu, možno vykonať lekárske vyšetrenie odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba odmieta takéto lekárske vyšetrenie, stupeň opilosti určí lekár podľa medicínskych klinických príznakov.
§5 ods. 8) Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 až 7 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej osobitným predpisom.
——————
Tím reportérov GINN vyjadruje poďakovanie
občianskej a profesionálnej statočnosti lekára
MUDr. Jozefa Kalužaya (internistu Antolskej nemocnice),
ktorý napriek odporu polície odobral krv novinára,
čím sa dokázalo,
————————-
GINN podporujú občania www.ginn.pro/podpora
————————-
Účinkujú: Martin Čičo, Jozef Végh, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Lenka Dale, Ján Počiatek, Leopold Štiffel, Martin Daňo
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2014
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2013, 2014