Pomalá smrť v policajnom štáte. 4. diel – trestný spis a §85 ods 2 TP

V noci 27.6.2014 o 23:05h zastavila policajná hliadka novinára Martina Daňa na Einsteinovej ulici v Bratislave pre údajný dopravný priestupok – nezastavil vraj na stopke. Tuto uvidíte, čo sa dialo 4. deń po prepustení Daňa na slobodu, keď si išiel vybrať fotokópiu trestného spisu.
——
V 1. diele som vám opísal základné fakty. https://www.youtube.com/watch?v=kFoSO5ZSHp8
V 2. diele som ukázal čo sa dialo po zastavení políciou https://www.youtube.com/watch?v=8jIybbMoSvo
V 3. diele som ukázal čo sa dialo v nemocnici
https://www.youtube.com/watch?v=koKZt2BW5DA
——————
V 4. diele – teraz uvidíte udalosti 4. deň potom ako bol Daňo prepustený na slobdou. Vyžiadal si fotokópiu trestného spisu. Je obmedzovanie osobnej slobody občanov zo strany polície vôbec v súlade so zákonom?!
————————-
§ 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby Tresného poriadku stanovuje:
Odsek 1) Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže policajt zadržať,ak je tu niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 alebo ak ide o podozrivú osobu podľa § 204 ods. 1, aj keď proti nej doteraz nebolo vznesené obvinenie. Na zadržanie je potrebný predchádzajúci súhlas prokurátora. Bez takého súhlasu možno zadržanie vykonať, len ak vec neznesie odklad a súhlas vopred nemožno dosiahnuť, najmä ak bola taká osoba pristihnutá pri trestnom čine alebo zastihnutá na úteku.
(pozn. ods 1 upravuje spôsob, keď podozrivého zaisťuje policajt)
Odsek 2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy.
(pozn. ods 2 upravuje spôsob, keď podozrivého zaistí ktokoľvek, napr. iný občan)
Záver: Martina Daňa zaistili štyria príslušníci PMJ Bratislava, tzn. mali použiť ods 1 a nie ods 2 §85 Trest. poriadku Nemá predsa logiku, aby páchateľa zaistili policajti a následne ho mali povinnosť vydať znova polícii! Aj podľa názoru odborníkov na Slovensku dochádza opakovane a často k zneužívaniu tohto paragrafu. Policajti sa tak vyhýbajú zodpovednosti a môžu podozrivého držať v cele. Inak by ho museli okamžite prepustiť.
————————-
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných látok ustanovuje Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb: §5 ods. 8) Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 až 7 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej osobitným predpisom.
——————
Tím reportérov GINN vyjadruje poďakovanie občianskej a profesionálnej statočnosti lekára MUDr. Jozefa Kalužaya (internistu Antolskej nemocnice), ktorý napriek odporu polície odobral krv novinára,čím sa dokázalo, že neužil žiadne omamné a psychotropné látky.
————————-
Nebojme sa vzdorovať policajnej svojvôli!
————————-
Nie je to moc, ktorá korumpuje, ale strach. Strach zo straty moci korumpuje tých, ktorí vladnu a obava z trestu mocných korumpuje tých, ktorí sú im podriadení.
Aung San Suu Kyi, prodemokratická aktivistka a politička
nositeľka Nobelovu cenu za mier a Sacharovovu ceny za slobodu myslenia , 19.6.1945 Mjanmarsko,
————————-
GINN podporujú občania www.ginn.pro/podpora
————————-
Účinkujú: Martin Čičo, Jozef Végh, Martin Daňo, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Lenka Dale, Ján Počiatek, Martin Daňo
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2014
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2013, 2014