Pomalá smrť v policajnom štáte. 5. diel (upútavka) – vstup do kamier

Dňa 7.7.2014 vstúpila polícia do novinárskych kamier GINN, ktoré zaistila dňa 27.6.2014 potom, ako hliadka zastavila novinára Daňa pre podozrenie z dopravného priestupku – vraj nezastavil na stopke. Následne ho policajti zaistili a v cele strávil dva dni. Na slobodu ho pustili bez kamier a vrátili ich až o 10 dní neskôr. Prokurátor obvinenie zrušil a postup polície vyhodnotil ako nezákonný.
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
————————-
Toto je upútavka na 5. diel série Pomalá smrť v policajnom štáte, kde uvidíte ako polícia vstupovala do noviárskych kamier a vytvorila si z nich kópiu. Polícia vstupom do kamier porušila všetky zásady primeranosti zásahu a princípy na ochranu novinárskych zdrojov. Počas času, kým kamery novinára boli na polícii sa stratili aj pamätové karty GINN.
————————-
V 1. diele som vám opísal základné fakty. https://www.youtube.com/watch?v=kFoSO5ZSHp8
V 2. diele som ukázal čo sa dialo po zastavení políciou https://www.youtube.com/watch?v=8jIybbMoSvo
V 3. diele som ukázal čo sa dialo v nemocnici
https://www.youtube.com/watch?v=koKZt2BW5DA
V 4. diele – uvidíte udalosti 4. deň potom ako bol Daňo prepustený na slobdou. Vyžiadal si fotokópiu trestného spisu. Je obmedzovanie osobnej slobody občanov zo strany polície vôbec v súlade so zákonom?!
https://www.youtube.com/watch?v=7oiG55eChmQ
————————-
Martin Daňo bol zaistený podĺa ustanovenia § 85 Trestného poriadku, ktorý definuje zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby:
Odsek 1) Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže policajt zadržať,ak je tu niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 alebo ak ide o podozrivú osobu podľa § 204 ods. 1, aj keď proti nej doteraz nebolo vznesené obvinenie. Na zadržanie je potrebný predchádzajúci súhlas prokurátora. Bez takého súhlasu možno zadržanie vykonať, len ak vec neznesie odklad a súhlas vopred nemožno dosiahnuť, najmä ak bola taká osoba pristihnutá pri trestnom čine alebo zastihnutá na úteku.
(pozn. ods 1 upravuje spôsob, keď podozrivého zaisťuje policajt)
Odsek 2) Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, môže obmedziť ktokoľvek, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Je však povinný takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy.
(pozn. ods 2 upravuje spôsob, keď podozrivého zaistí ktokoľvek, napr. iný občan)
Záver: Martina Daňa zaistili štyria príslušníci PMJ Bratislava, tzn. mali použiť ods 1 a nie ods 2 §85 Trest. poriadku Nemá predsa logiku, aby páchateľa zaistili policajti a následne ho mali povinnosť vydať znova polícii! Aj podľa názoru odborníkov na Slovensku dochádza opakovane a často k zneužívaniu tohto paragrafu. Policajti sa tak vyhýbajú zodpovednosti a môžu podozrivého držať v cele. Inak by ho museli okamžite prepustiť.
————————-
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných látok ustanovuje Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb: §5 ods. 8) Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 až 7 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej osobitným predpisom.
——————
Tím reportérov GINN vyjadruje poďakovanie občianskej a profesionálnej statočnosti lekára MUDr. Jozefa Kalužaya (internistu Antolskej nemocnice), ktorý napriek odporu polície odobral krv novinára,čím sa dokázalo, že neužil žiadne omamné a psychotropné látky.
————————-
Nebojme sa vzdorovať policajnej svojvôli!
————————-
Polícia stále neoprávnene zadržiava a odmieta vrátiť vodičské oprávnenie novinárovi Daňovi. Dnes je to už takmer 7 mesiacov!
Zodpovední funkcionári:Robert Kaliňák – minister vnútra, Tibor Gašpar – prezident PZ, Ľubomír Ábel – viceprezident PZ
————————-
GINN podporujú občania www.ginn.press/podpora
————————-
Účinkujú: Martin Čičo, Jozef Végh, Martin Daňo, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Lenka Dale, Ján Počiatek, Rudolf Vaský, Martin Daňo
Policajti pri výsluchu: Dana Púchovská, por. Juraj Račan, por. Lukáš Papcun, pplk. Hubert Trvalec, kpt. František Miškovič
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2014
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2013, 2014, 2015