Pomalá smrť v policajnom štáte. 5. diel – vstup do kamier (full)

Dňa 7.7.2014 vstúpila polícia do novinárskych kamier GINN, ktoré odňala dňa 27.6.2014 po zatknutí novinára Daňa pre podozrenie z dopravného priestupku – vraj nezastavil na stopke. Na slobodu ho pustili bez kamier po dvoch dňo – kamery vrátili ich až o 10 dní neskôr. Prokurátor obvinenie zrušil a postup polície vyhodnotil ako nezákonný. GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
—–
Toto je 5. diel série Pomalá smrť v policajnom štáte, kde uvidíte ako polícia vstupovala do noviárskych kamier a vytvorila si z nich kópiu. Polícia vstupom do kamier porušila všetky zásady primeranosti zásahu a princípy na ochranu novinárskych zdrojov. Počas času, kým kamery novinára boli na polícii sa stratili aj pamätové karty GINN. Po úvodnej časti nasleduje 4 hodinový záznam z policajného úkonu, kde vyšetrovatelia vstupovali do novinárskych kamier. Prvých 30 minút sa pre technické problémy s utajeným záznamovým prostriedkom uchoval iba zvukový záznam. Zvyšnú časť zaznamenala policajná kamera, ktorú do miestnosti inštalovali policajti, aby neporušili právo občana na zaznamenanie úkonu pri vyšetrovaní. Cieľom úkonu bolo z novinárskych kamier extrahovať záznamy, ktoré sa týkali policajného zásahu proti Martinovi Daňovi pri jeho zastavení dňa 27.6.2014. Policajti vedome, alebo na príkaz, nepostupovali správne! Martin Daňo im bol totiž ochotný záznamy vydať ešte počas jeho zaistenia 27.6.2014 – policajti sa však sústavne dožadovali odovzdania celej kamery, teda nie len toho, čo bolo na ňu zachytené v osudnú noc!
—–
Nález Ústavného súdu SR II. ÚS 96/2010-53 Záujem štátu na ochrane pred zločinnosťou zakladajúci legitímnosť zásahov do práva na súkromie pri realizácii niektorých inštitútov, napr. „Zaistenie osôb a vecí“ musí byť uvedený do rovnováhy so závažnosťou zásahu do tohto práva. Znamená to zvoliť pri realizácii zásahu čo najmiernejší prostriedok, ktorý je súčasne spôsobilý zabezpečiť dosiahnutie sledovaného cieľa.
—–
Rekapitulácia prípadu Martin Daňo – zastavenie na stopke a následné obvinenie pre ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky:
27.06.2014 23:05 Zastavenie na ceste
28.06.2014 01:30 Obmedzenie osobnej slobody
28.06.2014 06:30 Vznesenie obvinenia
(testy z nemocnice nepreukázali užitie
žiadnych návykových látok)
29.06.2014 19:00 Prepustenie na slobodu (po 2 dňoch)
(kamery zostali v policajnom trezore)
07.07.2014 10:00 Vstup do novinárskych kamier
10.07.2014 Zadržanie vodičského preukazu
11.07.2014 Prokurátor po zhliadnutí záznamov zrušil obvinenie pre nezákonný postup polície
Polícia však napriek tomu odmieta vrátiť vodičský preukaz.
Tento mesiac je Martin Daňo bez neho už 10 mesiacov!
—-
Celý playlist (všetky videá) https://www.youtube.com/playlist?list=PLp9yrTBBnwaAWYWSV5TEjT1M0O_OdDXOK
V 1. diele som vám opísal základné fakty. https://www.youtube.com/watch?v=kFoSO5ZSHp8
V 2. diele som ukázal čo sa dialo po zastavení políciou https://www.youtube.com/watch?v=8jIybbMoSvo
V 3. diele som ukázal čo sa dialo v nemocnici
https://www.youtube.com/watch?v=koKZt2BW5DA
V 4. diele – uvidíte udalosti 4. deň potom ako bol Daňo prepustený na slobdou. Vyžiadal si fotokópiu trestného spisu. Je obmedzovanie osobnej slobody občanov zo strany polície vôbec v súlade so zákonom?!
https://www.youtube.com/watch?v=7oiG55eChmQ
—-
Martin Daňo bol zaistený podĺa ustanovenia § 85 Trestného poriadku, ktorý definuje zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby.
—-
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných látok ustanovuje Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb: §5 ods. 8) Lekárske vyšetrenie podľa odsekov 4 až 7 sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. Náklady na lekárske vyšetrenie uhradí ten, kto o takéto vyšetrenie požiadal, a to vo výške určenej osobitným predpisom.
—-
Polícia stále neoprávnene zadržiava a odmieta vrátiť vodičské oprávnenie novinárovi Daňovi. Dnes je to už takmer 10 mesiacov!
Zodpovední funkcionári:Robert Kaliňák – minister vnútra, Tibor Gašpar – prezident PZ, Ľubomír Ábel – viceprezident PZ
—-
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
—-
Policajti pri výsluchu: Dana Púchovská, por. Juraj Račan, por.
Ďalšie osoby: Martin Čičo, Jozef Végh, Martin Daňo, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Lenka Dale, Ján Počiatek, Rudolf Vaský, Martin DaňoLukáš Papcun, pplk. Hubert Trvalec, kpt. František Miškovič, MUDr. Jozef Kalužay
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2015
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia, 2015,