Porušila polícia pri zaistení novinára v Humennom zákon? Donucovacie prostriedky.

Zavádzanie verejnosti zo strany KR PZ Prešov zrejme pokračuje. Po škandalóznom zásahu počas minulotýždňovej návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča u primátorky Humenného Jany Vaľovej sa pokúšajú presvedčiť, že to čo človek vidí na vlastné oči nie je pravda. Na štvrtý deň sme totiž dostali odpovede na naše otázky. Sú v rozpore so zákonom a tým čo je zreteľne vidno.
Uvádzame však aj prepis spornej časti incidentu ako sa odohral a ako ho na zázname jasne vidno. Novinár Martin Daňo zostáva pred dverami, ktoré agent Úradu pre ochranu ústavných činiteľov zatvorí kvôli súkromnému stretnutiu I. Gašparoviča a J. Vaľovej. Niekto ho zozadu búcha, otočí sa a vidí neznámeho poloplešatého muža v slnečných okuliaroch, tmavej bunde a oranžovej košeli.
——————————
Martin Daňo: „Čo sa ma dotýkate? Čo sa ma dotýkate?“
Neznámy v oranžovej košeli: „Stopnite kameru.“
Martin Daňo: „Ukážte vaše číslo najprv, lebo pôjde na vás sťažnosť.
Neznámy v oranžovej košeli: „Nie vaše číslo. Vy mi ukážte preukaz.“
Martin Daňo: My sme GINN. Choďte na internet.
Neznámy v oranžovej košeli: „Prosím?“
Martin Daňo: „Choďte na internet“.
Neznámy v oranžovej košeli: „Novinársky preukaz.“
Martin Daňo: „Náš novinársky preukaz? Môžete dostať akurát, najprv mi ukážte vaše číslo a potom sa ja budem identifikovať.“
Neznámy v oranžovej košeli: „Schovajte tú kameru.“
Prichádza ďalší starší šedivý muž v svetlej bunde a siaha na kameru: „Schovajte tú kameru. Vypnite to.“
Martin Daňo: „To čo je toto? To čo vy robíte?“
Neznámy muž II: „Pán Daňo, čo vy robíte tu?“
——————————
KR PZ Prešov verzus zákon ? Zacitujme si Zákon o Policajnom zbore: „Policajt v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície.“
Je evidentné, že v Humennom sa tak nestalo. Ale KR PZ Prešov cez svoju hovorkyňu, ktorá podľa vlastných slov konzultovala odpovede s krajským policajným riaditeľom Dušanom Sabolom, je to evidentne jedno. Odpoveď na otázku, či považujú preukázanie sa policajtov v civile pred začatím zákroku za dostatočné, sme dostali až na štvrtý deň. Jednoslovné „Áno“. Ale – najnovšie KR PZ Prešov tvrdí že priestory vraj neboli vyčlenené pre verejnosť. Nech pozeráme ktorúkoľvek nahrávku z ktorejkoľvek strany, nikde také upozornenie nevidno. Takže sa môžeme domnievať, že si ho na KR PZ vymysleli po celom incidente. Mimo reality je aj ďalšia odpoveď na otázku, či bol Martin Daňo v zmysle zákona poučený o svojich právach? Odpoveď polície: „V zmysle zákona o Policajnom zbore.“ Zákon o PZ však uvádza:
„Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.“
Hľadajte na nezostrihanom materiáli ako dlho chcete, nič také nenájdete. A načo vlastne pýtali policajti novinársky preukaz? Novinársky preukaz nie je preukazom totožnosti nie je ani právnym poriadkom regulovaný. Odpoveď KR PZ Prešov: „Pán Daňo bol vyzvaný k preukázaniu totožnosti, túto výzvu nerešpektoval a nakoľko sa označil za novinára, bol vyzvaný k predloženiu dokladu o tom, že je novinár.“ Zdá sa, že Zákon o Policajnom zbore v regióne Prešovského kraja jednoducho neplatí. Aj použitie hmatov a chvatov si policajti odsúhlasili.