Potravinové balíčky odstránia chudobu! Slovenský super-recept (upútavka)

Vo štvrtok 28.7.2016 sme navštívili prvé distribučné centrum na potravinové balíčky. Európska únia k nám poslala 50 miliónov EUR na boj proti chudobe. Hlavným cieľom európskeho fondu je zníženie počtu chudobných a ich začlenenie do spoločnosti. Otázka však je: Ak nakŕmite chudobného, stane sa už bohatým?!
Ministerstvo odmieta sprítupniť inofrmácie o dodávateľoch aj obsahu balíčkov (vraj má len jedinú vzorku, ktorú nesmieme rozbaliť). Tak sme teda dva balíčky kúpili od bezdomovcov, aby sme mali do archívu aj objem a zloženie výrobkov preverili.
Celé video pripravujeme toto je len úvodná časť.
—–
Potravinové balíčky pre chudobných na Slovensku sa spravuje na základe Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.
Cieľ fondu: Fond podporuje sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začleňovanie, a teda v konečnom dôsledku prispieva k cieľu odstránenia chudoby v Únii tak, že prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je v súlade so stratégiou Európa 2020 znížiť počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, aspoň o 20 miliónov, pričom dopĺňa štrukturálne fondy. Fond prispieva k dosiahnutiu osobitného cieľa zmiernenia najhorších foriem chudoby tým, že poskytuje nefinančnú pomoc najodkázanejším osobám prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci a činností, ktorých cieľom je sociálne začlenenie, v záujme sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb.
Vyplatené sumy a Typy materiálnej deprivácie u príjemcov dávok
v hmotnej núdzi a osôb bez prístrešia:
1. Nedostatok potravín: 63.022.708 EUR
2. Nedostatok základných hygienických potrieb: 1.358.855 EUR
Technická pomoc (mzdy, software, poradenstvo): 3 241 914 EUR
—–
Tak znova vychádza len to, že niekto nepochopil správny účel fondu a chce sa na tom zrejme nabaliť – znova na úkor chudobných.
—–
GINN podporujú občania http://www.ginn.press/podpora
aj spoločnosť Regiojet / Student Agency
——
Miesto: Slovenská katolícka Charita
Osoby: Martin Daňo
Hudba: Jaromír Nohavica: Euročardáš
Ďalšie kľúčové slová: megalodon, gorila, nakrúcanie, politika, vláda, parlament, SMER-SD, demokracia, totalita, smrť, genocída, národ, Panasonic HX-A500, Panasonic HC-WX979
Produkcia: GINN a Martin Daňo © 2016
Séria: Gorila, Megalodon, Slovensko, Slovakia