Potvrzeno: První pravidlo vakcinační genocidy: „Nezabíjejte všechny lidi najednou nebo to pochopí.“

Potvrzeno: První pravidlo vakcinační genocidy: „Nezabíjejte všechny lidi najednou nebo to pochopí.“

Úvodní komentář Claire Edwards, která dlouhodobě pracovala jako editorka pro OSN a nyní v penzi věnuje své úsilí ochraně života. Vede webové stránky For Life on Earth (Pro život na Zemi)

Už nějakou dobu říkám, že je zřejmé, že když plánujete genocidu vakcinací, nechcete zabít všechny lidi najednou. Jinak by to ti, kteří ještě nebyli očkovaní, příliš rychle pochopili. Dávají tomu za pravdu komentáře ředitele pohřebního ústavu Johna O’Looneyho, který odhadl, že 85% covidových vakcín musí být placebo, aby ti, kteří se nechali očkovat a nemají žádné špatné vedlejší účinky, byli obhájci vražedných vakcín a stali se agresivními vůči těm, kteří je odmítají.

Dává tomu za pravdu také slovinská informátorka, zdravotní sestra, která identifikovala kódy na lahvičkách vakcín, které indikují jejich smrtící účinek. Takže děláte svou genocidu po etapách – to je důvod, proč všichni ti, kteří nebyli zavražděni prvními injekcemi, se postaví do fronty na své druhé a pak nekonečné další posilovací dávky, aby nakonec byli chyceni do pasti genocidy. Chtěla bych vědět, na které lidé bylo původně cíleno, a to se dozvíme až poté, co se bude provádět další výzkum toho, kam byly tyto vražedné šarže dodány. Lidem v oblastech s nízkými příjmy, u kterých by bylo nejméně pravděpodobné, že by se ozvali? Hispáncům a afroameričanům? Bělochům? (Slyšeli jsme, že vakcína Pfizer byla určen zejména k útokům na bílé.) Lidem v republikánských státech? Do křesťanských oblastí?

NYNÍ MÁME DŮKAZ: 100% úmrtí na vakcínu proti Covid-19 bylo podle oficiálních údajů vlády USA způsobeno pouhými pěti procenty vyrobených šarží

Prošetření dat z amerického Systému hlášení nežádoucích účinků (VAERS) ukázalo, že u určitých šarží vakcín proti Covid-19 byl již několikrát hlášen extrémně vysoký počet nežádoucích účinků a úmrtí, což znamená, že nyní byly identifikovány smrtící šarže experimentálních injekcí.

Ale co je možná více znepokojující, je to, že „smrtící“ šarže byly široce distribuovány po celých Spojených státech, zatímco jiné „benigní“ šarže byly poslány jen na několik míst.

Data použitá při šetření byla stažena z veřejně přístupné databáze VAERS, kterou si můžete prohlédnout zde. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) je americký program pro bezpečnost vakcín, který spolu spravují americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Program shromažďuje informace prostřednictvím hlášení lékařů, zdravotních sester a pacientů o nežádoucích účincích (možných škodlivých vedlejších účincích), ke kterým dochází po podání vakcín, aby se zjistilo, zda je poměr rizika a přínosu dostatečně vysoký, aby odůvodnil další používání jakékoli konkrétní vakcíny.

Hlášení vytažená z databáze byla hlášení, která byla podána do 15. října 2021 a zahrnovala všechny nežádoucí účinky hlášené k mRNA Covid-19 injekcím Pfizer a Moderna, jakož i všechny nežádoucí účinky hlášené proti vakcínám proti chřipce; které byly použity ke generování kontrolní datové sady.

Databáze VAERS ukázala celkem 1 608 hlášení nežádoucích účinků vakcín proti chřipce spolu s 15 úmrtími a 73 hospitalizacemi. Celkový počet vrácených čísel šarží byl 494.

(Pozn. př.: Následuje analýza této kontrolní skupiny vakcín proti chřipce. Vybírám pro pozdější porovnání první graf z článku.)

Kontrolní datová sada – variace hlášení nežádoucích účinků všech vakcín proti chřipce podle šarží

Všechny vakcíny proti chřipce: HLÁŠENÍ řazena abecedně dle šarží

Rozsah = 1–26 hlášení na šarži

 

Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení nežádoucích účinků podaných do VAERS k vakcínám proti chřipce řazených podle čísel šarží vakcíny, která byla podána před nežádoucím účinkem.

S výjimkou několika výkyvů byl počet nežádoucích účinků na šarži obecně stejný, přičemž proti jedné šarži vakcín proti chřipce nebylo podáno více než 26 hlášení.

…..

(Pozn. př.: Přeskočím rovnou na data Pfizeru a Moderny)

Databáze VAERS ukázala celkem 171 463 nežádoucích účinků vakcíny Covid-19 Pfizeru spolu s 2 828 úmrtími a 14 262 hospitalizacemi. Celkový počet čísel šarží byl 4 522.

Tato data sama o sobě ukazují, že v důsledku covid injekce Pfizer došlo 106krát více k nežádoucím účinkům, 189krát více k úmrtím a 195krát více k hospitalizaci než v důsledku všech ostatních vakcín proti chřipce dohromady.

Datová sada Pfizeru – neobvykle vysoká variace hlášení nežádoucích účinků podle čísla šarží

Počet nežádoucích účinků hlášených dle šarží Pfizeru

(řazeno abecedně dle šarže)

 

Variabilita vakcíny proti chřipce je pod touto červenou čárou. Rozsah = 1–3563 hlášení na šarži.

Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení o nežádoucích účincích podaných do VAERS ke covid vakcíně Pfizer seřazených podle čísel šarží vakcíny, která byla podána před nežádoucím účinkem. Nemáme spolehlivé informace o standardní velikosti šarže, ale novinové články uvádějí průměrnou velikost šarže 1000 lahviček (cca 6000 dávek).

Nejvyšší počet hlášení nežádoucích účinků podaných do VAERS k jediné šarži vakcíny proti chřipce byl 26. O to více šokující je zjištění, že nejvyšší počet hlášení nežádoucích účinků podaných do VAERS k jediné šarži covid vakcíny Pfizer do 15. října 2021 byl 3 563, a to není anomálie.

Mnohokrát bylo k jednotlivé šarži covid vakcíny Pfizer podáno tisíce hlášení a žel vakcína Moderny si nevedla o mnoho lépe.

V databázi VAERS bylo celkem bylo hlášeno 188 998 nežádoucích účinků covid vakcíny Moderna spolu s 2 603 úmrtími a 10 225 hospitalizacemi. Celkový počet hlášených šarží byl 5 510.

Tato data sama o sobě ukazují, že v důsledku covid injekcí Moderny došlo 118krát více k nežádoucím účinkům, 174krát více k úmrtím a 140krát více k hospitalizacím než v důsledku všech ostatních vakcín proti chřipce dohromady.

Datová sada Moderny – neobvykle vysoká variace hlášení dle šarže

Počet nežádoucích účinků hlášených dle šarží Pfizeru

(řazeno abecedně dle šarže)

 

Variabilita vakcíny proti chřipce je pod touto červenou čárou. Rozsah = 1–4967 hlášení na šarži.

Výše uvedený graf ukazuje počet hlášení o nežádoucích účincích podaných do VAERS ke covid vakcíně Moderna seřazených podle čísel šarží vakcíny, která byla podána před nežádoucím účinkem, a ukazuje, že injekce Moderny si v tomto úseku vedla ještě hůře než Pfizer s nejvyšším počtem hlášení nežádoucích účinků proti jedinému číslu šarže covid vakcíny Moderna, který dosáhl ohromujících 4 967.

Nález 1: Pfizer – některé šarže jsou spojené s velice vysokým počtem hlášení nežádoucích účinků na šarži.

 

Dvě různé distribuce? „nebezpečné“ versus „neškodné“ šarže?

Výše uvedený graf ukazuje počet šarží oproti rozsahu nežádoucích účinků hlášených na šarži covid vakcín Pfizer. Údaje ukazují, že k 2 908 šaržím (64 %) bylo pouze jedno hlášení o nežádoucích účincích, zatímco ke 2 konkrétním šaržím bylo podáno více než 3000 hlášení o nežádoucích účincích.

Šokující je také vidět z údajů, že 30 šarží vakcíny Pfizer mělo 1 000 až 1 499 hlášení nežádoucích účinků na šarži, dalších 20 šarží mělo mezi 1 500 a 1 999 hlášeními nežádoucích účinků na šarži a dalších 23 šarží mělo 2 000 až 2 499 hlášení nežádoucích událostí na šarži.

To naznačuje, že existovalo malé množství nebezpečných šarží covid vakcíny Pfizer a velké množství zdánlivě neškodných (alespoň krátkodobě) šarží covid vakcíny Pfizer.

Nález 1: Pfizer – některé šarže jsou spojené s velice vysokým počtem hlášení úmrtí na šarži.

 

Šetření údajů z VAERS však také odhalilo, že hlášená úmrtí v důsledku vakcíny Pfizer byla opět spojena pouze s určitými šaržemi injekcí. Výše uvedený graf ukazuje, že 96% šarží vakcíny Pfizer mělo nulová hlášení o úmrtí. To znamená, že 2 828 hlášených úmrtí bylo spojeno pouze se 4% šarží vakcíny Pfizer.

Pět čísel šarží bylo spojeno s 61-80 úmrtími, dalších 5 čísel šarží bylo spojeno s 81-100 úmrtími a pouze 2 samostatná čísla šarží byla každá spojena s více než 100 úmrtími.

Nález 1: Moderna – některé šarže jsou spojené s velice vysokým počtem hlášení úmrtí na šarži.

 

Totéž lze vidět na covid vakcíně Moderna. K 95 procentům šarží vakcíny Moderna bylo nula zpráv o úmrtí. To znamená, že 2 603 úmrtí bylo spojeno s pouhými 5% šarží vakcíny Moderna.

Třináct čísel šarží bylo spojeno se 41-60 úmrtími, 2 čísla šarží byla spojena s 61-80 úmrtími a 1 číslo šarže bylo spojeno s 81-100 úmrtími.

Šetření údajů z VAERS také zjistilo, že specifické šarže covid vakcín Pfizer a Moderna, které byly distribuovány do 13 až 50 států po celých USA, měly neobvykle vysoký počet hlášení nežádoucích účinků a úmrtí ve srovnání se šaržemi, které byly distribuovány do 12 států nebo méně po celých USA.

Nález 2: Pfizer – šarže poslané do 13-50 států mají nezvykle vysoký počet hlášených nežádoucích účinků a úmrtí.

Jak můžete vidět z výše uvedené tabulky, 4 289 různých šarží vakcíny Pfizer bylo distribuováno do 12 států nebo méně po celých USA. Zaznamenaly 9 141 hlášení nežádoucích účinků spolu s 99 úmrtími a 657 hospitalizacemi. To odpovídá v průměru 2 hlášením nežádoucích účinků na šarži a 0 úmrtím a hospitalizacím.

Dalších 130 různých šarží vakcíny Pfizer však bylo distribuováno mezi 13-50 států po celých USA. Zaznamenaly 166 170 hlášení nežádoucích účinků, 2 799 úmrtí a 14 155 hospitalizací. To odpovídá v průměru 1 278 hlášením nežádoucích účinků na číslo šarže, spolu s 22 úmrtími a 109 hospitalizacemi.

Tyto údaje proto ukazují, že každá šarže ze 130 různých čísel šarží vakcíny Pfizer Covid-19 distribuovaných do více než 13 států poškodila v průměru 639krát více lidí, hospitalizovala v průměru 109krát více lidí a zabila v průměru 22krát více lidí.

…..

Více grafů najdete v článku. Následná analýza úmrtí a počtu hlášení nežádoucích účinků v těchto 13 až 50 státech, identifikovala nejškodlivějších šarže: ‘EN6201’ Pfizeru zapříčinila téměř 120 úmrtí, zatímco ‘EK9231’ Pfizeru vyvolala více než 3500 hlášení nežádoucích účinků. „039K20A“ Moderny zapříčinila více než 100 úmrtí a 4 000 hlášení nežádoucích účinků.

Druhá nejškodlivější šarže vakcíny Moderna měla přiděleno číslo šarže „041L20A“ a zprávy z médií ukazují, že byla skutečně stažena Zdravotnickou agenturou Orange County v lednu 2021 po zprávách o alergických reakcích.

Závěr

Vyšetřování údajů VAERS odhaluje několik zjištění, která se zasluhují další prošetření, ale také vede k otázce, proč to neobjevily samy úřady v USA, které mají monitorovat bezpečnost vakcín proti Covid-19?

Údaje jasně ukazují, že očkovací kampaň proti Covid-19 je výrazně škodlivější a smrtelnější než očkovací kampaň proti chřipce. Tato skutečnost sama o sobě vyvolává otázku, jak mohl poradní výbor FDA vůbec hlasovat sedmnáct ku nule pro schválení vakcíny Pfizer pro použití u dětí ve věku od 5 do 11 let.

Jeden hlasující člen poradního výboru Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) připustil, že nebude plně známo, zda je vakcína Pfizer bezpečná pro děti ve věku od 5 do 11 let, dokud ji nezačnou podávat.

Dr. Eric Rubin z Harvardovy univerzity řekl: „Nikdy se nedozvíme, jak bezpečná je vakcína, pokud ji nezačneme podávat, a tak to prostě chodí.“

Vyšetřování VAERS však také identifikovalo konkrétní šarže vakcín Pfizer a Moderna, které způsobily největší škody v celých USA, což vede k dalším mimořádně závažným otázkám vyžadujícím naléhavé odpovědi.

Proč se některé šarže vakcíny ukázaly jako škodlivější než jiné?

Proč se některé šarže vakcíny proti Covid-19 ukázaly jako smrtelnější než jiné?

Proč byly nejškodlivější a nejsmrtelnější vakcíny proti Covid-19 distribuovány po celých USA, zatímco ty nejméně škodlivé a smrtící byly distribuovány pouze do několika států? Bylo to provedeno schválně?

Mohl by to být jen problém kontroly kvality?

Informátorka z výrobního závodu v Kansasu společnosti Pfizer koneckonců odhalila, že „lidé jsou nuceni podepisovat věci, které by normálně nepodepsali, a oni se pak diví, proč se jejich vlastní zaměstnanci nenechají očkovat“.

The Exposé, 31.10.2021 (kráceno)

Přeložila melda | Zdroj: theexpose.uk

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading…