Pravdivý příběh skupiny Bilderberg. Tajná stínová vláda a nástroj Nového světového řádu. ~ NESPOKOJENÝ

Pravdivý příběh skupiny Bilderberg. Tajná stínová vláda a nástroj Nového světového řádu. ~ NESPOKOJENÝ


Další hřebíček do rakve pro předváděnou hru na demokracii. Světové dění ovládají nikým nevolení samozvaní strůjci, sdružující se v různých uskupeních typu WEF. Nespokojený o tom informuje opakovaně. Dnes se podíváme se na činnost skupiny Bilderberg, která je nepřekvapivě zaměřená na vytvoření jediné světové vlády. Představitelé vysokých financí, šlechty, tajných služeb, politiky a armády, obchodu, administrativy a médií se jako soukromé osoby opět sešli za zavřenými dveřmi.

Skutečný skandál systému Bilderberg spočívá v tom, že volení poslanci, ministři a šéfové vlád nebo vrcholní představitelé mezinárodních organizací se neveřejně, bez demokratické legitimity a deklarovaně jako soukromé osoby domlouvají se zástupci finanční oligarchie a kapitány průmyslu a přijímají dalekosáhlá rozhodnutí, aniž by se za ně museli zodpovídat.

Od svých počátků v roce 1954 v hotelu Bilderberg se každoročně shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které měly velké důsledky pro obyvatele celého světa.

Činnost skupiny Bilderberg je zaměřena na vytvoření jediné světové vlády. Jediná světová vláda zahrnuje mimo jiné následující opatření, z nichž některá již byla zavedena a realizována:

1. Postupné omezování národních vlád ve prospěch jedné jediné světové vlády: ustavení Organizace spojených národů (OSN) jako světové vlády pod kontrolou vysokých finančních kruhů.

2. Mezinárodní hospodářská unie: rozdělit celé světové hospodářství z důvodu lepšího řízení do tří obchodních bloků: Evropské unie, Americké unie a Asijsko-pacifické unie.

3. Jednotný právní systém: Mezinárodní soudní dvůr jako jediná a nejvyšší právní instance na světě.

4. Vytvoření světové armády: NATO [Severoatlantický pakt, obranná aliance] se stane světovou armádou OSN a nahradí všechna národní vojska.

5. Jednotný socialistický sociální stát: Skupina Bilderberg má vizi socialistického státu se sociální péčí, v němž budou odměňováni poslušní a postihováni nepřizpůsobiví. Čínský systém sociálního kreditu ukazuje, jak by to mohlo vypadat. Přestane existovat střední třída, budou pouze „vládci a ovládaní„. Předpokládá se společnost s nulovým růstem, bez prosperity a pokroku pro lid. „Konec blahobytu jde ruku v ruce s koncem industrializace a postupným ukončením mírového využívání jaderné energie. Elektřina bude k dispozici pouze pro počítače a sektor služeb“.

Čínský sociální kreditní systém je cílem globalistů. Světová nadvláda s využitím strachu.

Výroční konference skupiny Bilderberg se letos konala v květnu. Jako vždy bez účasti veřejnosti. Představitelé vysokých financí, šlechty, tajných služeb, politiky a armády, obchodu, administrativy a médií se sešli za zavřenými dveřmi. Pozoruhodné na tom je, že dosud málo známí hosté se po účasti rychle dostávají do vysokých klíčových pozic. Kdo jsou šéfové tohoto tajného klubu? Co přesně plánují? Kdo byli letos největší favorité?

Se zahájením konference byly zveřejněny seznamy účastníků letošního ročníku. Pozoruhodné na tom je, že dosud málo známí hosté se po účasti rychle dostávají do vysokých klíčových pozic. Kdo jsou šéfové tohoto tajného klubu? Co přesně plánují? Kdo byli letos největší favorité?

– Za zmínku stojí účast vysokých představitelů EU: místopředseda Evropské komise Josep Borrell a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola, stejně jako i komisař EU pro hospodářské záležitosti Paolo Gentiloni, kteří byli letos nově přítomni.
– Zajímavé je také to, že se opět zúčastnil předseda představenstva farmaceutické společnosti Pfizer Albert Bourla.
– Z německé strany byli pozváni poslanci Spolkového sněmu Anton Hofreiter a Norbert Röttgen, tak jako vedoucí spolkového kancléřství Wolfgang Schmidt.
– Ze švýcarské strany se nově zúčastnil spolkový rada Ignazio Cassis, někdejší prezident Švýcarské konfederace v roce 2022 a v současnosti vedoucí Spolkového ministerstva zahraničních věcí (EDA).
– Z Rakouska byl přítomen současný ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Schallenberg byl dlouhá léta presidentem správní rady Švýcarské bankovní společnosti, nyní UBS.
– Dalším hostem konference byl starosta francouzského přístavního města Le Havre Édouard Philippe. Je zajímavé, že v roce 2022 o něm časopis „Handelsblatt“ psal jako o „možném Macronově nástupci“.

Ve světle této domněnky je náhlý kariérní skok účastníků po jejich návštěvě na konferenci Bilderberg velmi nápadný:

Angela Merkelová se zúčastnila setkání Bilderbergu v květnu 2005 a v listopadu 2005 se stala německou kancléřkou.

Jens Spahn, poměrně neznámý státní tajemník na ministerstvu financí, se zúčastnil konference Bilderberg v roce 2017 a v roce 2018 se překvapivě stal německým spolkovým ministrem zdravotnictví.

Emmanuel Macron, současný francouzský prezident, byl účastníkem setkání Bilderbergu v roce 2014 a od roku 2017 je ve své současné funkci.

Ursula von der Leyenová, bývalá německá ministryně obrany, se účastnila konferencí Bilderbergu v letech 2015, 2016, 2018 a 2019 a od roku 2019 je předsedkyní Evropské komise.

Konference Bilderberg jako kariérní odrazový můstek?

Německá politoložka a socioložka Claudia von Werlhof napsala o konferenci Bilderberg následující:

„Zde se člověk ocitá v předpolí moci, skutečné moci. Pozván je kdokoli, na koho se tato moc zaměří. A jako co je pozván? Jako budoucí zástupce této moci. […] Je zřejmé, že mocní by nemohli být mocní, kdyby nebyla tato „třída prostředníků“, která nám na příkaz shora říká, o co jde a kam se to má ubírat.“

Pod pojmem „třída prostředníků“ se rozumí skupina lidí, kteří tvoří spojovací článek mezi mocnými a lidem. Jinými slovy, jsou to lidé, kteří ze své pozice realizují rozhodnutí Bilderbergského klubu nebo jsou povýšeni do funkce, ze které mají jednat podle rozhodnutí Klubu Bilderberg.

Založení.

Skupina Bilderberg byla založena z iniciativy Davida Rockefellera (1915-2017). David Rockefeller byl prezidentem a hlavním akcionářem kdysi největší americké banky Chase Manhattan, nyní JP Morgan Chase. Pod jeho vedením se banka Chase Manhattan stala ústředním pilířem mezinárodního finančního systému. Rockefeller po celý svůj život prosazoval plán světové vlády vedené vysokými finanančními kruhy. Ve svých pamětech napsal:

„Někteří dokonce věří, že jsme součástí tajného spolku, který pracuje proti nejlepším zájmům Spojených států, a nazývají mou rodinu a mne „internacionalisty“ a spiklenci, kteří se spojili s ostatními na celém světě, aby vybudovali globálněji integrovanou politickou a ekonomickou strukturu – Jeden svět, chcete-li. Pokud se jedná o tato obvinění, přiznávám se k nim a jsem na to hrdý.“ – David Rockefeller

Za tímto účelem David Rockefeller inicioval vznik různých organizací nebo tzv. think tanks, jejichž „předurčující smýšlení“ ovlivňuje mezinárodní politiku: Kromě Bilderberg Group založil spolu s Henrym Kissingerem a globálním stratégem Zbigniewem Brzezinským také Trilaterální komisi. Trilaterální komise má své kořeny v setkání Bilderbergu v roce 1972, kde David Rockefeller navrhl její založení. Také mnoho dalších členů Bilderbergu se k Trilaterální komisi připojilo.

Strategický plán založení Bilderbergského klubu vznikl v Radě pro zahraniční vztahy (Council on Foreign Relations, zkráceně CFR). CFR je soukromý americký think tank založený v roce 1921 – který jedná v pozadí jako jakási tajná USA-vláda.

Henry Kissinger vzpomíná, jak Bilderbergský klub vznikl:

„Setkali jsme se před 60 lety v rámci studijní skupiny Rady pro zahraniční vztahy. Krátce poté [David Rockefeller] podnítil vznik diskusní skupiny, z níž později vzniklo to, co je dnes známo jako Bilderberg Group.“

David Rockefeller byl do roku 1985 ředitelem Rady pro zahraniční vztahy a poté až do své smrti jejím čestným předsedou.

Henry Kissinger (*1923) stál u zrodu klubu Bilderberg. Na konferencích Bilderbergu měl vždy silnou pozici. Po mnoho let utvářel zahraniční politiku USA jako politický poradce.

V letech 1969-1975 byl poradcem pro národní bezpečnost za Richarda Nixona a v letech 1973-1977 ministrem zahraničí USA za Nixona a Geralda Forda. Kissinger byl až do jeho smrti jedním z nejbližších spojenců Davida Rockefellera. Je dlouholetým členem CFR a v letech 1977-1981 byl členem její správní rady. U příležitosti jeho 100. narozenin odvysílala televize Kla.TV dokumentární film „100 let Henryho Kissingera – globální stratég a válečný zločinec?„.

Digitální diktatura CBDC a ID je cesta k úplnému zotročení. Celosvětový nový řád.

Na založení skupiny Bilderberg se podíleli i další lidé:

Józef Retinger (1888-1960): Józef Hieronim Retinger, polský jezuita a zednář 33. stupně, byl díky svým četným kontaktům k elitním kruhům Davidem Rockefellerem pověřen organizací setkání Bilderbergu. Retinger sestavil původní skupinu Bilderbergského klubu. Až do své smrti v roce 1960 byl tajemníkem Klubu Bilderberg.

Joseph E. Johnson (1906-1994): Joseph Esrey Johnson byl v letech 1950-1971 prezidentem Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, amerického think tanku založeného Andrew Carnegiem, který byl v letech 1950-1974 ředitelem CFR. V roce 1954 působil Johnson jako první americký tajemník konference Bilderberg.

Dean Rusk (1909-1994): David Dean Rusk byl v letech 1961-1969 ministrem zahraničí Spojených států za prezidentů Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona. Ve čtyřicátých a na počátku padesátých let 20. století byl vysokým vládním úředníkem. V letech 1950-1961 působil Dean Rusk jako správce Rockefellerovy nadace [soukromá americká nadace založená Johnem D. Rockefellerem]. V roce 1952 se stal prezidentem této nadace.

Charles D. Jackson (1902-1964): Charles Douglas Jackson působil od roku 1953 jako zvláštní asistent prezidenta za Dwighta Eisenhowera. Byl spojkou mezi nově vytvořenou CIA [americká zahraniční zpravodajská služba] a Pentagonem [americké ministerstvo obrany]. V letech 1953 a 1954 se Jackson podílel na vzniku skupiny Bilderberg a zajišťoval americkou účast. Jackson byl členem CFR.

Nizozemský princ Bernhard (1911-2004): Bernhard, nizozemský princ a princ zur Lippe-Biesterfeld, pocházel z vysoké šlechty. Oženil se s princeznou Julianou, následnicí nizozemského trůnu. Princ Bernhard udržoval čilé vztahy s evropskými královskými rody a vysoce postavenými průmyslníky. Proto byl přizván podílet se na organizaci skupiny Bilderberg.
Princ Bernhard byl předurčen k tomu, aby navenek propůjčil klubu Bilderberg. „královskou tvář“ Do roku 1976 byl předsedou řídícího výboru Skupiny Bilderberg. Řídící výbor je po poradním sboru rozhodovacím orgánem Klubu Bilderberg.

První setkání skupiny Bilderberg se konalo 29. května 1954. Na pozvání nizozemského prince Bernharda se v „Hotelu de Bilderberg“ nedaleko Arnheimu v Nizozemsku sešli vlivní představitelé Evropy a USA na tajné schůzce.

Na první konferenci Bilderbergu si zakládající členové stanovili mimo jiné následující cíl:

„Jak v Evropě a ve Spojených státech vytvořit a společnými účely sjednotit >aristokracii<, a jak dosáhnout jejich shody v otázkách politiky, ekonomiky a strategie tak, aby společně vládli světu?“

Struktura.

Po dlouhou dobu byla vedoucí špičkou Bilderberg Group poradní skupina, jejíž členové byli jmenováni na doživotí. Toto gremium se scházelo i mezi výročními konferencemi a rozhodovalo o tom, kdo bude zařazen na seznam hostů. Až do své smrti v roce 2017 mezi ně patřili David Rockefeller, Giovanni Agnelli, Eric Roll von Ipsden a Otto Wolff von Amerongen. V současné době vede skupinu Bilderberg takzvaný řídící výbor, který je vedený asi 35 členy. Zástupci tohoto výboru rozhodují o tom, kdo z jejich země bude pozván na každoroční konferenci Bilderbergu. Řídící výbor působí v mnoha zemích světa jako jakási stínová vláda.

Jedním z předsedů řídícího výboru je v současnosti Victor Halberstadt, nizozemský ekonom, člen profesorského sboru Světového ekonomického fóra (WEF) a člen mezinárodního poradního sboru americké finanční společnosti Goldman Sachs Group Inc., amerického poskytovatele finančních služeb. Další předsedkyní je Marie Josée Kravis. Je to kanadská podnikatelka a členka mezinárodního poradního sboru Federální rezervní banky v New Yorku a Rady pro zahraniční vztahy. Kravis je rovněž držitelkou čestného doktorátu Rockefellerovy univerzity.

V řídícím výboru jsou například následující osoby:

– z Německa: Paul M. Achleitner, bývalý předseda představenstva Deutsche Bank AG, Mathias Döpfner, předseda nakladatelství Axel Springer SE.

– z Rakouska: Gerhard Zeiler, prezident mediální společnosti Warner Bros. Discovery International

– z Velké Británie: John Sawers, výkonný předseda poradenské společnosti Newbridge Advisory.

– za Francii: Henri de Castries, prezident think tanku „Institut Montaigne“.

– z Itálie: Marco Alverà, spoluzakladatel společnosti zhero.net, generální ředitel společnosti Tree Energy Solutions.

– ze Španělska: Ana P. Botín, generální ředitelka frakčního výkonného výboru Banco Santander SA.

– z Portugalska: José Manuel Barroso, předseda představenstva Goldman Sachs International LLC, bývalý president Evropské komise.

– z Turecka: Ömer M. Koç, předseda průmyslového konglomerátu Koç Holding A.S.

– z Polska: Radoslaw Sikorski, poslanec Evropského parlamentu, vedoucí pracovník Harvardovy univerzity, bývalý polský ministr zahraničí.

– z Norska: Børge Brende, prezident Světového ekonomického fóra

– ze Švédska: Marcus Wallenberg, předseda Skandinaviska Enskilda Banken AB

– z USA: Nadia Schadlowová, vedoucí pracovnice think tanku „Hudson Institute“, Eric E. Schmidt, bývalý generální ředitel a předseda technologické společnosti Google LLC

– z Kanady: Mark J. Carney, předseda majetkové správní společnosti Brookfield Asset Management

Další úroveň tvoří účastníci výročních konferencí. Konference Bilderbergu trvá obvykle tři dny a účastní se jí přibližně 130 osob. Před konferencí jsou rozdávány diskusní příspěvky, s jejichž pomocí se účastníci na konferenci připravují.

Když si projdeme účastníky, vyniknou zejména dvě skupiny: vysoké finanční kruhy a evropská vysoká šlechta.

Šlechta se ve světové politice příliš neprojevuje. Princ Bernhard a jeho dcera, nizozemská královna Beatrix, stejně jako španělská královna Sofie se účastnili konferencí Bilderbergu, i když nezaujali formální postoj jako princ Bernhard.

Každá osoba, která se zúčastnila konference Bilderbergu, zůstává od té chvíle se skupinou spojena. Po každé konferenci obdrží každý účastník, stejně jako všichni předchozí účastníci, protokol z tohoto setkání. Od roku 1963 navíc dostávají doprovodný vysvětlující dokument, tj. agendu Bilderberg klubu.

Pod tímto vysíláním naleznete dokument s účastníky konferencí Bilderbergu v letech 1954 až 2023. Dozvíte se tak, kdo je součástí skupiny Bilderberg a kdo realizuje její agendu ve vaší zemi.

GREAT RESET. Jeden světový řád. Digitální koncentrační tábor pro lidské roboty.

Fakta o Skupině Bilderberg.

Skupina Bilderberg si nechává zaplatit obrovská bezpečnostní opatření pro každoroční konference z peněz daňových poplatníků hostitelské země. Na setkání Bilderbergu v Rakousku v roce 2015 byl k dispozici kontingent 2 100 policistů. Účastníci a členové řídícího výboru hostitelské země si naproti tomu hradí pouze cestovní a konferenční náklady.

Na účastníky konference Bilderberg se vždy vztahovalo pravidlo Chatham House. To říká, že „lze informovat v obecných pojmech, ale nikdy je nelze citovat jmenovitě.“ Oficiální internetové stránky setkání Bilderberg hlásají: „Díky soukromé povaze setkání se ho účastníci účastní jako jednotlivci, nikoliv v oficiální funkci, a proto nejsou vázáni konvencemi svého úřadu ani předem dohodnutými stanovisky.“

Měsíčník COMPACT k tomu napsal:

„Skutečný skandál systému Bilderberg spočívá v tom, že volení poslanci, ministři a někdy i šéfové vlád nebo vrcholní představitelé mezinárodních organizací se neveřejně, bez demokratické legitimity a deklarovaně jako soukromé osoby domlouvají se zástupci finanční oligarchie a kapitány průmyslu a případně přijímají dalekosáhlá rozhodnutí, aniž by se za ně museli zodpovídat.“

„Vše, co má co do činění s politicky relevantními … rozhodnutími … nemůže být nikdy soukromé,“ říká německý sociolog Hans-Jürgen Krysmanski.

Jak ale funguje „vydávání příkazů“ ve skupině Bilderberg? Jak zajišťují, aby byly výsledky konference realizovány v příslušných organizacích, firmách a zemích? Princ Bernhard to vysvětlil takto:

„Když zástupci západního vedení opouštějí zasedání Bilderbergu, odnášejí si s sebou konsens skupiny.“ Dokonce i Henry Kissinger připouští:

„Konsens, který z toho vznikne, tvoří základ, na němž se dělá politika na celém světě.“

„A od chvíle, kdy konference Bilderbergu skončí, se zdá, že „téměř náhodou“ dosažený konsens je z celého srdce propagován respektovaným tiskem, a zároveň se stává obecnou politikou mezinárodně vládnoucích zájmů ve zdánlivě nesourodých táborech“, tvrdí novinář Daniel Estulin. Zpravodajství o klubu Bilderberg je silně omezeno. Místo a čas setkání jsou oznámeny prostřednictvím oficiální domovské stránky >>bilderbergmeetings.org<< až těsně před setkáním nebo v jeho průběhu. Body programu i seznamy účastníků jsou k nahlédnutí v průběhu nebo po skončení konference. Díky investigativním novinářům, kteří odhalili existenci skupiny Bilderberg, musel klub Bilderberg tyto ústupky připustit. Po celá desetiletí byla existence Klubu Bilderberg i jeho setkání zejména mainstreamovým tiskem utajována. David Rockefeller poděkoval svým spojencům za toto utajení na konferenci Bilderberg v roce 1991 těmito slovy:

„Jsme vděčni deníkům Washington Post, New York Times, Time Magazine a dalším významným publikacím, jejichž šéfredaktoři se účastnili našich setkání a téměř 40 let dodržovali slib diskrétnosti. Nikdy by nám nebylo bývalo možné vypracovat náš světový plán, kdybychom byli stáli během těchto let na očích veřejnosti. Svět je však nyní vyspělejší a je připraven směřovat ke jediné světové vládě. Je jistě lepší dát přednost nadnárodní suverenitě intelektuální elity a světových bankéřů než národní suverenitě posledních několika století.“

Cíle skupiny Bilderberg.

Jak bylo již výše uvedeno, činnost skupiny Bilderberg je zaměřena na vytvoření „jediné světové vlády“. „Jediná světová vláda“ zahrnuje mimo jiné následující opatření – z nichž některá byla již zavedena a realizována:

1. Postupné omezování národních výsostných vlád ve prospěch jedné jediné světové vlády: ustavení Organizace spojených národů (OSN) jako světové vlády pod kontrolou vysokých finančních kruhů.

2. Mezinárodní hospodářská unie: rozdělit celé světové hospodářství z důvodu lepšího řízení do tří obchodních bloků: Evropské unie, Americké unie a Asijsko-pacifické unie.

3. Jednotný právní systém: Mezinárodní soudní dvůr jako jediná a nejvyšší právní instance na světě.

4. Vytvoření světové armády: NATO [Severoatlantický pakt, obranná aliance] se stane světovou armádou OSN a nahradí všechna národní vojska.

5. Jednotný socialistický sociální stát: Skupina Bilderberg má vizi socialistického státu se sociální péčí, v němž budou odměňováni poslušní a postihováni nepřizpůsobiví. Čínský systém sociálního kreditu ukazuje, jak by to mohlo vypadat. Přestane existovat střední třída, budou pouze „vládci a ovládaní“. Předpokládá se společnost s nulovým růstem, bez prosperity a pokroku pro lid. „Konec blahobytu jde ruku v ruce s koncem industrializace a postupným ukončením mírového využívání jaderné energie. Elektřina bude k dispozici pouze pro počítače a sektor služeb“, říká novinář Estulin.

Jediná světová vláda pod vedením určených rádoby „elit“. Dlouhodobý cíl globalistů je na dohled.

Události vyvolané skupinou Bilderberg.

Někteří autoři, jako například Daniel Estulin, Andreas von Rétyi nebo Gerhard Wisnewski, kteří psali o skupině Bilderberg, poukazovali na různé události z nedávné světové historie, které připisovali přímo této skupině.

Zde je několik příkladů:

– Cesta do Evropské Unie

Založení Evropské Unie začalo díky skupině Bilderberg. Britský historik Richard Aldrich uvádí, že „Římská smlouva [rodný list Evropského společenství z roku 1957] měla svůj původ v diskusích na zasedání skupiny Bilderberg o rok dříve“. Bývalý místopředseda Evropské komise a dlouholetý president Klubu Bilderberg Étienne Davignon udal pro internetové noviny EUobserver, že Klub Bilderberg „napomohl v 90. letech ke vzniku eura“.
– Jugoslávské války v letech 1991 až 2001:

Skupina Bilderberg jednala o vytvoření krizového ohniska v Jugoslávii s cílem rozbít Jugoslávii a následně stanovit její nové hranice. Obnova měla být financována na náklady daňových poplatníků na Západě.

– Posunutí začátku války v Iráku

Ze zpráv konference Bilderbergu z roku 2002, které se dostaly na povrch vyplývá, že útok proti Iráku byl odložen z léta/podzimu 2002 na březen 2003: Evropští účastníci konference Bilderbergu požadovali osobní přítomnost amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, který následně změnil své plány a konference ve francouzském Chantilly se zúčastnil. Nakonci byl útok odložen, ačkoli jej tisk oznámil dříve.

Program skupiny Bilderberg cílí na vytvoření NATO jako světové armády. Proto není přítomnost vrchních velitelů a generálních tajemníků NATO na setkáních Bilderbergu žádným překvapením. Například vrchní velitel NATO a současný velitel všech amerických vojenských sil v Evropě Philip Mark Bridlav Breedlove se zúčastnil konference Bilderbergu v roce 2014. Bylo to poté, co na přelomu let 2013 a 2014 proběhly protesty na kyjevském Majdanu. S ohledem na tehdejší situaci na Ukrajině a napjatou situací mezi NATO a Ruskem proto sehrálo setkání Bilderbergu v roce 2014 důležitou roli.

Neméně důležitá role připadne i letošnímu 69. setkání skupiny Bilderberg, konající se v květnu 2023 v Lisabonu. Na programu jednání jsou mimo jiné témata NATO, Rusko a Ukrajina. Pohled na seznam účastníků také leccos prozrazuje: Také americký generál a vrchní velitel NATO Christopher Cavoli byl přítomen stejně jako generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Přítomen byl rovněž ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Kdo se podívá na každoroční program a seznamy účastníků, zjistí, že skupina Bilderberg projednává všechny události, které rozhodují o světě, a určuje v nich agendu!

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto pořadu můžeme o skupině Bilderberg hovořit jako o tajné stínové vládě. Je považována za „významný nástroj Nového světového řádu“. Prostřednictvím uměle vyvolaných krizí, jako jsou právě zmíněné války, má být světové obyvatelstvo krok za krokem vedeno k Novému světovému řádu. David Rockefeller to shrnul v roce 1994 před hospodářskou radou OSN (US Business Council):

„Jsme na pokraji globálního přerodu – to co k němu potřebujeme, je všezahrnující krize a národy budou s Novým světovým řádem srozuměny.“

Když se ohlédneme za posledními desetiletími zjistíme, že elity a vysoké finanční kruhy skutečně úspěšně vytvářejí nové krize a následně je využívají k dosažení svých cílů.

Zavádění Nového světového řádu mohlo doposud fungovat, protože činnost skupiny Bilderberg zůstala skrytá a její účastníci mohli tuto agendu nepozorovaně realizovat jako spojka mezi obyvatelstvem a skupinou Bilderberg. Pro zastavení postupu těchto plánů a činnosti Skupiny Bilderberg je proto důležité, aby se plány, strůjci a účastníci dostali pod dohled a do povědomí obyvatelstva.

NENAHRADITELNÍ mají pandemickou strategii pro ZBYTEČNÉ a NAHRADITELNÉ.

Zdroje a další informace:
Bilderberg-Gruppe – die geheime Schattenregierung?
Velká část citací je z knihy Daniel Estulin: Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Teilnehmer aktuelles Treffen:
bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2023/participants-2023
Édouard Philippe:
www.handelsblatt.com/politik/deutschland/frankreich-mehr-als-nur-buergermeister-warum-edouard-philippe-die-zukuenftige-landespolitik-praegen-duerfte/28456584.html
Angela Merkel: Teilnehmer-Liste des Bilderberg-Treffens 2005
Jens Spahn:
www.youtube.com/watch?v=KhyLzTBvisE
de.wikipedia.org/wiki/Jens_Spahn
Emmanuel Macron:
www.diplomatie.gouv.fr/de/informationen-uber-frankreich/fakten-uber-frankreich/emmanuel-macron-prasident-der-franzosischen-republik/
oder Teilnehmer-Liste des Bilderberg-Treffens 2014
Zitat Claudia von Werlhof:
fipaz.files.wordpress.com/2015/05/claudia-von-werlhof-bergbilder-und-bilderberger1.pdf
1. Gründung
David Rockefeller als Initiator der Bilderberg-Gruppe:
androsch.com/media/geschriebenes/14.12.Geld.Magazin.pdf
Zitat David Rockefeller Kabale:
aus David Rockefellers Memoiren in Estulin, Daniel: die wahre Geschichte der Bilderberger, Kopp-Verlag, Rottenburg, 3. Auflage 2011, S. 297f.
Trilaterale Kommission:
Estulin, Daniel: die wahre Geschichte der Bilderberger, Kopp-Verlag, Rottenburg, 3. Auflage 2011, S. 97
Henry Kissinger Zitat:
www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-my-friend-david-rockefeller-a-man-who-served-the-world/2017/03/30/bd4789b0-13f6-11e7-ada0-1489b735b3a3_story.html
100 Jahre Henry Kissinger – Globalstratege und Kriegsverbrecher?
www.kla.tv/26113
David Rockefeller CFR:
www.cfr.org/historical-roster-directors-and-officers
Henry Kissinger:
www.cfr.org/historical-roster-directors-and-officers
Gründung der Bilderberg-Gruppe:
de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-Konferenz
Józef Retinger:
en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Retinger
diepresse.com/571286/die-bilderberger-wie-alles-begann
Estulin, Daniel: die wahre Geschichte der Bilderberger, Kopp-Verlag, Rottenburg, 3. Auflage 2011, S. 48
Joseph E. Johnson:
en.wikipedia.org/wiki/Joseph_E._Johnson_(government_official)
web.archive.org/web/20060718105959/http://www.cfr.org/about/history/cfr/appendix.html
Dean Rusk:
en.wikipedia.org/wiki/Dean_Rusk
Rockefeller Foundation:
web.archive.org/web/20121022201641/http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=210269
Charles D. Jackson:
en.wikipedia.org/wiki/Charles_Douglas_Jackson
swprs.org/die-propaganda-matrix/
Prinz Bernhard der Niederlanden:
Estulin, Daniel: die wahre Geschichte der Bilderberger, Kopp-Verlag, Rottenburg, 3. Auflage 2011, S. 49
de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-Konferenz#Leitung,_Organe
Zitat Gründung der Bilderberg-Gruppe:
Beaudry, Pierre: The Mennevee Documents on the Synarchy, Buch 4, Kapitel 3, S. 97
2. Aufbau
COMPACT Spezial, Geheime Mächte, Nr. 30 2021, Die Königsmacher, Seite 32-34
Wisnewski, Gerhard: Drahtzieher der Macht. Die Bilderberger-Verschwörung, Knaur eBook, München 2014, S. 127f.
bilderbergmeetings.org/background/steering-committee/steering-committee
de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-Konferenz
Viktor Halberstadt:
en.wikipedia.org/wiki/Victor_Halberstadt
Marie-Josée Kravis:
en.wikipedia.org/wiki/Marie-Jos%C3%A9e_Kravis
rockefeller.edu/events-and-lectures/convocation/marie-josee-kravis
3. Fakten rund um die Bilderberg-Gruppe
Hochfinanz und europäischer Hochadel als Teilnehmer der Bilderberg-Konferenzen:
telepolis.de/features/Bilderberg-Die-Forschung-zu-Bilderberg-steckt-noch-in-den-Kinderschuhen-3373556.html
Finanzierung:
bilderbergmeetings.org/frequently-asked-questions
meinbezirk.at/telfs/c-politik/oeffentliche-hand-zahlt-fuer-bilderberg-treffen_a1284974
Chatham-House-Regel/privater Charakter der Bilderberg-Konferenzen:
chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
bilderbergmeetings.org/frequently-asked-questions
bilderbergmeetings.org/press/press-release/press-release
Zitat COMPACT:
COMPACT Spezial, Geheime Mächte, Nr. 30 2021, Die Königsmacher, Seite 32-34
Zitate Prinz Bernhard, Kissinger und Estulin bezüglich des Konsens:
Estulin, Daniel: die wahre Geschichte der Bilderberger, Kopp-Verlag, Rottenburg, 3. Auflage 2011, S. 31f.
Zitat David Rockefeller 1991:
androsch.com/media/geschriebenes/14.12.Geld.Magazin.pdf
4. Ziele der Bilderberg-Gruppe
contraganda.files.wordpress.com/2010/03/bilderberger_mitgliederliste.pdf
jedi-tempel.eu/68.html recentr.com/2011/06/10/bilderberg-die-aristokratie-der-ziele-teil-i/
Zitat Estulin: Ende des Wohlstandes
Estulin, Daniel: die wahre Geschichte der Bilderberger, Kopp-Verlag, Rottenburg, 3. Auflage 2011, S. 52
5. Ereignisse ausgelöst durch die Bilderberg-Gruppe:
Estulin, Daniel: die wahre Geschichte der Bilderberger, Kopp-Verlag, Rottenburg, 3. Auflage 2011, S. 59, 109
www.kla.tv/Bilderberger/3314
Bilderberg Meeting 2023:
bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2023/press-release-2023
bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2023/participants-2023
Bedeutendes Instrument der NWO:
de.metapedia.org/wiki/Die_Bilderberger
Schlusszitat von David Rockefeller:
androsch.com/media/geschriebenes/14.12.Geld.Magazin.pdf