Prečo Európske Náboženstvo?

Prečo Európske Náboženstvo?

Pôvodne Európske náboženstvo, tradície, zvyky, kultúra a svetonázor sú známe v trošku iných odtieňoch po celej starovekej Európe. Toto pohanské náboženstvo je náboženstvom našej krvi a zeme, a ako myseľ nemôže byť oddelená od nášho tela, toto náboženstvo nemôže byť oddelené od nás; bez neho by sme prestali existovať. Bez neho umrieme, ako umierame dnes, pretože ho nepraktizujeme. Po znovu oboznámení sa s Európskym Náboženstvom začneme žiť ako sme žili predtým, v harmónii so sebou samými a s naším prostredím. Budeme schopní skultivovať naše rasové črty, ktoré nám priniesli filozofiu, matematiku, architektúru, nádhernú hudbu, sochárstvo, maliarstvo, poéziu, medicínu, astronómiu a všetky druhy technológií.

Európske Náboženstvo nepropaguje nejaký fiktívny „Raj“ ako konečný cieľ pre každého človeka. Namiesto toho, propaguje večný život na pôde našich predkov, a nesmrteľnosť skrze Česť. Nie je tam žiadne opovrhnutie pre našu Zem, žiadny opis Zeme ako niečo čo musíte „pretrpieť“ alebo „tolerovať“ až dokým sa môžete presunúť na niečo lepšie. Európske náboženstvo propaguje Zem a život na Zemi ako niečo dobré, cenné a zmysluplné, a Čestný život považuje za najvyšší ideál. Život sa má žiť so zlepšením všetkého v mysli, uchovaním toho dobrého a povýšením Cti: Čestný Európsky pohan žije svoj život vedením – alebo keď viac preferujete, tak vierou, že bude znovuzrodený vo svojich vlastných deťoch či vnúčatách po tom ako umrie. Preto sa snaží urobiť všetko preto aby jeho život bol čo najlepší pre tých ktorí prídu po ňom. Nepremárni žiadne zdroje, nevyrúbe žiaden les pre zisk, pretože vie, že to všetko bude potrebovať vo svojom ďalšom živote. Všetko dobré čo urobí v tomto živote bude pre jeho vlastný prospech v tom ďalšom. A bude znovuzrodený jedine vtedy keď bude žiť a umrie so cťou.

Európske Náboženstvo nie je len naše náboženstvo; je to kvintesencia Európana! Vedomie a duch Európy! Bez Európskeho Náboženstva je Európan ako počítač bez sofware-u (e.g. ateista), alebo software ktorý nie je alebo je len čiastočne kompatibilný s hardware-om (e.g. budhista), či dokonca vírus ktorý ničí všetko zvnútra (e.g. kresťan alebo moslim). Nefunguje tak ako má, alebo nefunguje vôbec. Reštartujte ho keď chcete, ale pripravte sa na to, že znova padne a bude padať do vtedy pokiaľ nezmažete všetky vírusy a nenainštalujete ten správny software.

HailaR WôðanaR!

Preklad: Tíwaz; www.protiprudu.org
Zdroj: Varg Vikernes, ThuleanPerspective.com