Přímá demokracie a její instituce v České republice.

Přímá demokracie a její instituce v České republice.

Abychom řádně pochopili systém přímé demokracie, který již řadu let reprezentativně funguje ve Švýcarsku a na který jsou Švýcaři po právu hrdi, je potřeba se s ním postupně seznámit. Po vzestupu přímé demokracie v ČR následují její instituce v ČR. Česká republika je zastupitelskou demokracií, ve které občané volí zástupce do obou komor Parlamentu (do…