Priprava na zadržanie Jána Figeľa podľa §85.ods.2.Trest.poriadku

Dokumentárny film z reportáže na internetovom rádiu Slobodný vysielač,(05.05.2015) na stav prípravy zadržania podpredsedu NRSR Jána Fígeľa podľa §85 ods. 2 Trestného poriadku,za vlastizradu (§311)
http://www.rudovasky.com
Nadväzujúce filmy:
Cromwellová doktrína nižšej autority https://www.youtube.com/watch?v=nKKr6mFQ5pI
časť1-Príprava na zadržanie Pavla Pašku (podľa § 85 ods.2 Trestného poriad. https://www.youtube.com/watch?v=4Ejm31CAEyM
časť2-Príprava na zadržanie Pavla Pašku-na Úrade pre ochranu ústav. čin https://www.youtube.com/watch?v=PiGMJNBoc2c
Rudolf Vaský: Prečo odstúpil Paška? – Úžasné odhalenie! https://www.youtube.com/watch?v=y97PIsKMgaM
Kľučove slová:Jan Figeľ,Vlastizrada, Podpredseda Národnej rady.